Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 3 kết quả cho từ : 슬쩍
슬쩍
Phó từ - 부사

Ví dụ

[Được tìm tự động]
놀이동산 입장권사지 않고 슬쩍 들어가려고 하다가 개표하는 직원에게 걸렸다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
해파리가 자기 촉수로 돌을 슬쩍 건드려 보고는 곧 자기 촉수를 거둬들였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
슬쩍 건네다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
민준이는 돈을 어디에 썼냐는 아내질문구렁이처럼 은근슬쩍 넘어갔다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
친구는 엉덩이를 굼실대며 슬쩍 빠져나가려는 기미 보였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
박물관을 구경하고 싶은데 돈이 없으니 표를 내는 사람들 틈에 껴서 슬쩍 들어가 볼 생각이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
소매치기는 남의 가방 슬쩍하고멀찌감치 날았다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
옆에 누가 있는지 슬쩍 넘겨다봐 봐.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 슬쩍 :

  Cách đọc từ vựng 슬쩍 : [슬쩍]

  Đánh giá phần từ vựng

  Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
  .
  Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
  .