Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 허가증
허가증1
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : giấy phép
허가하는 사실을 적은 증거 문서.
Văn bản chứng minh ghi sự thật được cho phép.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
나라에서는 단물 낚시허가증사서 해야 하지만 바다 낚시자유롭게 할 수 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
앞서 코스타는 지난 6일 영국으로 돌아와 메디컬테스트 등 팀 합류 절차를 밟으려 했지만, 워크 퍼밋노동허가증 문제공식 입단지연됐습니다.
Internet
앞서 코스타는 지난 6일 영국으로 돌아와 메디컬테스트 등 팀 합류 절차를 밟으려 했지만, 워크 퍼밋노동허가증 문제공식 입단지연됐습니다.
Internet
업체 전 직원 몇몇 병원들은 의료기허가증 같은 걸 요구하고, 이게 의료기기냐라고 물어보는 경우가 있었거든요. 근데 이제 그거회사에다 얘기를 했을 때 좀 약간 얼버무린다고 해야 할까요. 그래가지고 좀 뭔가 좀 이상하다 싶어가지고….
Internet
업체 전 직원 몇몇 병원들은 의료기허가증 같은 걸 요구하고, 이게 의료기기냐 라고 물어보는 경우가 있었거든요. 근데 이제 그거회사에다 얘기를 했을 때 좀 약간 얼버무린다고 해야 할까요. 그래가지고 좀 뭔가 좀 이상하다 싶어가지고….
Internet
펠렉스 시장은 2006년에도 등산객상대유료 허가증발급하겠다고 발표했고, 당시 쿠르마유르 시장이에 반대한다는 의사를 밝혔습니다.
Internet
하이랜드파크 경찰은 총기 소지 허가증 발급 당국인 일리노이 주경찰에 명백하고 현존하는 위험이 있다고 보고했으나 크리모는 석 달 후인 2019년 12월 총기 면허를 신청해 한 달 만에 발급받았습니다.
Internet
A씨는 이 밖에도 전국 100곳이 넘는 사찰에서 제품을 홍보하도록 해주겠다고 속여 건강식품 제조업체 대표에게 1천500만원을 받아 챙기는가 하면, 종교단체등록증과 문화체육관광부 장관 직인이 그려진 종교법인 설립허가증 등을 위조한 혐의도 함께 받고 있다.
Internet
A씨는 이 밖에도 전국 100곳이 넘는 사찰에서 제품을 홍보하도록 해주겠다고 속여 건강식품 제조업체 대표에게 1천500만원을 받아 챙기는가 하면, 종교단체등록증과 문화체육관광부 장관 직인이 그려진 종교법인 설립허가증 등을 위조한 혐의도 함께 받고 있다.
Internet
A씨는 이 밖에도 전국 100곳이 넘는 사찰에서 제품을 홍보하도록 해주겠다고 속여 건강식품 제조업체 대표에게 1천500만원을 받아 챙기는가 하면, 종교단체등록증과 문화체육관광부 장관 직인이 그려진 종교법인 설립허가증 등을 위조한 혐의도 함께 받고 있다.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
가 - 可
khả , khắc
tán thành, đồng ý
증 - 證
chứng
sự trải lòng
허 - 許
hổ , hứa , hử
giấy phép, giấy chứng nhận

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 허가증 :
    1. giấy phép

Cách đọc từ vựng 허가증 : [허가쯩]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.