Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 가드레일
가드레일
[guard-rail]
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : dải ngăn cách trên đường
차가 찻길에서 벗어나는 것을 막기 위해 찻길의 양쪽 끝이나 중앙에 설치한 물건.
Vật đặt ở hai bên lề hay giữa đường xe để ngăn không cho xe chạy vượt ra khỏi đường.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
가드레일처박다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
운전이 서툰 지수가드레일에 차를 처박았다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 졸음운전을 하다가 가드레일을 들이받은 적이 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
버스가 빗길에 미끄러져 가드레일을 뚫고 언덕 아래추락했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
미국은 앞서 반도체법을 처리하면서도 미국 정부지원금을 받으면 10년간 중국 공장첨단 시설 투자하지 못하도록이른바 가드레일 조항포함하기도 했습니다.
Internet
이어 실무그대로 돌아가면서 우리 의견반영하고, 저는 이번다른 방식으로 협상할 것이라며 우리 피해호소하거나 항의하는 것보다 IRA나 반도체가드레일안전장치 조항경제이론적으로, 정책적으로 어떤 문제, 오류가 있는지 솔직히 지적하고 미국 정부 내에서 논란이 되도록생각라고 전했습니다.
Internet
반도체법 역시 미국보조금을 받은 기업중국 투자제한하는 가드레일안전장치 조항포함돼 있습니다.
Internet
인천경찰청과 모 국회의원실에 따르면 지난달 30일 오전 3시쯤 경인고속도로 신월IC 인근에서 택시빗길에 미끄러지며 가드레일을 들이받았습니다.
Internet
바이든 대통령역점 법안인 IRA법은 미국전기차에만 보조금 지급규정하고 있고,반도체법 역시 미국보조금을 받은 기업중국첨단 반도체 공장건설하지 못 하게 하는 가드레일 조항포함돼 있습니다.
Internet
박찬범 기자 이번 태풍 피해가 큰 경주, 포항 지역에서는 마을 전체피해를 봐서 복구 손길을 애타게 기다리고 있다고 하는데요. 함께 영상을 보시면 통째로 뽑힌 나무가드레일에 걸려 있고 집 담벼락도 무너져 있습니다. 주택 안은 진흙범벅이 돼 쓸 만한 물건 하나 건질 것이 없어 보입니다. 고령자들이 모여 사는 마을이다 보니까 도움이 절실하다고 합니다. 주민 이야기 들어보시죠.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가드레일 :
    1. dải ngăn cách trên đường

Cách đọc từ vựng 가드레일 : Không có phần phát âm cho từ vựng này. Nhưng bạn có thể phát âm thanh trong ứng dụng

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.