Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 5 kết quả cho từ : 깨다
깨다1
Động từ - 동사

Nghĩa

1 : tỉnh ra, tỉnh lại
취한 상태에서 벗어나 원래의 또렷한 정신 상태로 돌아오다.
Thoát khỏi trạng thái say rượu hay trở lại trạng thái tinh thần tỉnh táo.
2 : khai mở, nhận thức ra
생각이나 지혜 등을 깨닫을 수 있게 의식이나 정신이 열리다.
Tinh thần hay ý thức được mở ra để có thể nhận thức được trí tuệ hay suy nghĩ.
3 : thức tỉnh, thức dậy, tỉnh dậy
잠이 든 상태에서 벗어나 정신을 차리다. 또는 그렇게 하다.
Tập trung tinh thần hay thoát ra khỏi trạng thái ngủ. Hoặc làm như vậy.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
각성하여 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
각성하여 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
감자를 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
거울을 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
겨울잠에서 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
고정 관념을 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
공식을 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
관례를 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
관습을 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
규범을 깨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 깨다 :
    1. tỉnh ra, tỉnh lại
    2. khai mở, nhận thức ra
    3. thức tỉnh, thức dậy, tỉnh dậy

Cách đọc từ vựng 깨다 : [깨ː다]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.