Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 가을맞이
가을맞이
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : sự đón thu
가을을 맞이함.
Việc chào đón mùa thu.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
우리 가족은 선선한 바람이 불자 가을맞이 대청소를 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
어머니는 여름옷여름 이불정리하며 가을맞이단장을 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
날씨가 선선해지자 농부들은 가을맞이 작업으로 한창 바빴다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
맞아요. 특히 가을맞이 단풍 구경을 할 수 있는 곳이 많아요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
한적한 동네였다. 띄엄띄엄 잔디사이로 자그마한 집들이 단정하게 놓여있었고 오래되었지만 고즈넉하면서 푸근했다. 내가 사는 메릴랜드는 한국위도정확히 같은 선상38.5도에 있어서인지 사계절 또한 일치할뿐더러 그날그날 날씨마저 비슷하다. 개나리 피는 4월에는 한국마찬가지로 노랗고 자그마한 개나리꽃첫봄을 알리고, 단풍 드는 한국의 10월처럼 여기에도 나뭇잎들이 울긋불긋 해지가을맞이에 들어선다. 감상에 젖어 언뜻 고향의 향기에 취할 때쯤 저 멀리 자그마한 정원호박 넝쿨이 눈에 확 들어왔다.
Internet
한적한 동네였다. 띄엄띄엄 잔디사이로 자그마한 집들이 단정하게 놓여있었고 오래되었지만 고즈넉하면서 푸근했다. 내가 사는 메릴랜드는 한국위도정확히 같은 선상38.5도에 있어서인지 사계절 또한 일치할뿐더러 그날그날 날씨마저 비슷하다. 개나리 피는 4월에는 한국마찬가지로 노랗고 자그마한 개나리꽃첫봄을 알리고, 단풍 드는 한국의 10월처럼 여기에도 나뭇잎들이 울긋불긋 해지가을맞이에 들어선다. 감상에 젖어 언뜻 고향의 향기에 취할 때쯤 저 멀리 자그마한 정원호박 넝쿨이 눈에 확 들어왔다.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가을맞이 :
    1. sự đón thu

Cách đọc từ vựng 가을맞이 : [가을마지]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.