Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 3 kết quả cho từ : 개칭
개칭
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : đổi tên, cải tên, tên sửa đổi
기관, 조직, 지역, 직위 등의 이름을 다른 것으로 바꿈. 또는 바꾼 새 이름.
Việc tên của cơ quan, tổ chức, địa phương, chức vụ được đổi thành tên khác. Hoặc tên mới đã được đổi.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
개칭을 하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
개칭이 되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
네. 그래서 지역 주민들이 지명 개칭 운동벌이고 있습니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
신라 시대에는 왕을 부르는 호칭이 네 번이나 바뀌었는데 각 이름마다 개칭유래의미가 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
회의에서 젊은 소비자들을 공략하기 위한 방안으로 회사명의 개칭논의되었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
새롭게 개칭되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
학교 이름개칭되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
지명이 개칭되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이름이 개칭되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
명칭이 개칭되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
개 - 改
cải
sự tái giá
sự cải tổ nội các
각하다
cải tổ nội các
과천선
sự cải tà quy chính
sự cải thiện
량되다
được cải thiện
량종
giống cải tiến
량형
mô hình cải tiến, kiểu mới, đời mới
량화
sự cải tiến hóa
sự cải danh, sự thay đổi danh tính
sự cải cách, sự cải biến
비되다
được thay mới, được sắm mới
비하다
thay mới, sắm mới
sự cải tiến, sự cải thiện
선되다
được cải tiến, được cải thiện
선책
chính sách cải tiến
선하다
cải tiến, cải thiện
sự làm mới lại, sự đổi mới, sự cải tiến, sự sửa chữa lại
신교
đạo tin lành
sự cải tà quy chính, sự ăn năn hối cải
sự trầm trọng thêm, sự nặng nề thêm, sự nghiêm trọng thêm
sự phóng tác, sự cải biên, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên
작되다
được phóng tác, được cải biên
작하다
phóng tác, cải biên
sự ăn năn, sự ân hận
sự chỉnh sửa, sự sửa đổi, sự điều chỉnh
sự thay đổi, sự điều chỉnh
sự chỉnh lý, sự hiệu đính, sự hiệu chính
정되다
được sửa đổi, được điều chỉnh, được chỉnh sửa
정되다
được định lại
정되다
được cải chính, được hiệu đính, được chỉnh sửa
정안
đề án sửa đổi
정판
sách tái bản, bản in mới
정하다
sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa
정하다
sửa đổi, điều chỉnh
정하다
chỉnh lý, hiệu đính, hiệu chính
sự cải tạo, sự sửa chữa
조되다
được cải tạo
sự cải đạo
việc soát vé
찰구
cửa soát vé, cổng soát vé
찰원
nhân viên soát vé
sự tái thiết
축되다
được tái thiết
đổi tên, cải tên, tên sửa đổi
칭되다
được đổi tên, được cải tên
칭하다
đổi tên, cải tên
sự cải tổ, tái cơ cấu, sự đổi mới
편되다
được cải tổ, được tái cơ cấu, được đổi mới
편하다
cải tổ, tái cơ cấu lại, đổi mới
sự soát vé
표소
cửa soát vé, chỗ soát vé, cổng soát vé
sự sửa đổi hiến pháp
헌되다
hiến pháp được sửa đổi
헌하다
sửa đổi hiến pháp
cải cách, đổi mới
혁되다
được cải cách, được đổi mới
혁론
lý luận về đổi mới, chủ trương cải cách
혁안
đề án đổi mới, đề xuất cải cách
혁자
nhà cải cách, nhà cách mạng
혁적
tính đổi mới, tính cải cách
혁적
mang tính đổi mới, mang tính cách tân, mang tính cải cách
혁파
phái đổi mới, phe cải cách
혁하다
đổi mới, cải cách
조령모
chỉ thị một sớm một chiều, mệnh lệnh một sớm một chiều
조변석
sáng đổi tối sửa
sự thay quan
sự ăn năn, sự hối cải
하다
ăn năn, hối cải
품종
sự cải tiến giống

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 개칭 :
    1. đổi tên, cải tên, tên sửa đổi

Cách đọc từ vựng 개칭 : [개ː칭]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?

Kết quả khác

.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.