Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 4 kết quả cho từ : 기준
기준1
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : tiêu chuẩn
구별하거나 정도를 판단하기 위하여 그것과 비교하도록 정한 대상이나 잣대.
Thước đo hay đối tượng đã định để so sánh với cái khác nhằm phán đoán mức độ hay phân loại.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
옳고 그름을 가르는 기준사람마다 다를 수 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
기준이 객관화되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
기준이상 검출되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
근처 토양에서 중금속기준이상 검출되었다지요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
세계 시간 설정기준이 되는 것은 경도 0도 선이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
세계시차 계측 기준영국 그리니치이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
사람은 모두 저마다입장과 생각이 있다. 고로 자신기준모든 사람을 맞추려 해서는 안 된다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
부동산은 국세청기준 시가를 고시하기 전에 팔면 세금 줄일 수 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
요즘은 중학교 내신 성적고입 선발기준이 된다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
기 - 基
군사
căn cứ quân sự
điều cơ bản
cái gốc, cái cơ bản
2
cái cơ bản, cái cốt lõi
본권
quyền cơ bản, nhân quyền cơ bản
본급
lương cơ bản
kỹ năng cơ bản
본예절
nghi thức xã giao cơ bản, phép xã giao cơ bản, lễ tiết cơ bản
본요금
phí cơ bản, phí thuê bao (điện thoại)
본적
tính căn bản, tính cơ sở
본적
mang tính căn bản, mang tính cơ sở
본형
kiểu cơ bản, loại căn bản, loại thông dụng
본형2
dạng nguyên thể
đáy, đế
2
nền tảng, cái nôi
nền tảng, cơ sở
2
nền tảng
조연설
diễn văn mở đầu, diễn văn khai mạc
then chốt, trụ cột, rường cột
간산업
ngành công nghiệp then chốt
tiền quỹ
독교
Cơ Đốc giáo
독교인
tín đồ Cơ Đốc giáo
tiêu chuẩn
준량
lượng tiêu chuẩn, định lượng chuẩn
준선
đường chuẩn, mực chuẩn
준선2
mốc tiêu chuẩn
준점
mức tiêu chuẩn, mức chuẩn
준점2
mức tiêu chuẩn, chuẩn mực, mức chuẩn
doanh trại, căn cứ quân sự
지국
trạm thu phát tín hiệu trung gian
cơ sở, nền tảng ban đầu
2
nền móng, móng
초적
tính căn bản, tính cơ sở
초적
mang tính cơ sở, mang tính căn bản
초하다
căn cứ vào, dựa trên
초화장
trang điểm nền
tầng lớp cơ bản, tầng lớp nền tảng, tầng lớp cơ sở
tính kiềm

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 기준 :
    1. tiêu chuẩn

Cách đọc từ vựng 기준 : [기준]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.