Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 3 kết quả cho từ : 가리다
가리다2
Động từ - 동사

Nghĩa

1 : chọn, lựa, gạn lọc
여러 가지 중에서 하나를 구별하여 뽑다.
Phân biệt chọn ra một thứ trong nhiều thứ.
2 : ngại, ngại ngùng
수줍음 등의 이유로 낯선 사람을 대하기 싫어하다.
Không thích đối mặt người lạ vì lí do như e thẹn...
3 : phân biệt, phân chia
잘잘못이나 좋고 나쁨 등과 같은 기준에 따라 구분하거나 나누다.
Phân biệt hay chia theo tiêu chuẩn như đúng sai hay tốt xấu...
4 : biết (đi vệ sinh)
대소변을 눌 곳에 스스로 누다.
Tự tiểu tiện hoặc đại tiện đúng chỗ.
5 : kén (ăn)
좋아하는 음식만 까다롭게 골라서 먹다.
Chỉ chọn ăn loại thức ăn ưa thích một cách rắc rối.
6 : tự giác
자기 일을 알아서 스스로 처리하다.
Biết tự xử lí việc của mình.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
그는 일어서서 문밖으로 나가려는 내 앞을 가로막아 섰다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
인부들은 도로 표지판 가리는 가로수가지 자르고 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가리개로 가리다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가리개를 세우다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가리개를 두다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
햇빛 가리개를 달아야겠다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가리개를 놓다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
밝은 곳에서는 잠이 잘 오지기 때문낮잠을 자기 위해서가리개 필요했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 담요무릎 위에 덮는 무릎 가리개로 쓰고 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가리개를 세워 놓으니 집안훨씬 깔끔해 보였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가리다 :
  1. chọn, lựa, gạn lọc
  2. ngại, ngại ngùng
  3. phân biệt, phân chia
  4. biết đi vệ sinh
  5. kén ăn
  6. tự giác

Cách đọc từ vựng 가리다 : [가리다]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?

Kết quả khác

.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.