Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 개요
개요
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : sự khái lược, sự khái quát
전체 내용 중에서 주요 내용을 뽑아 간략히 정리한 것.
Việc chọn ra những nội dung chủ yếu trong toàn thể nội dung và sắp xếp lại một cách ngắn ngọn.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
개요 작성하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
개요 서술하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
기자는 목격자 만나 사건개요를 받아 적었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 글을 쓰기 전에 먼저 간단하게 개요를 작성하였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
논리적인 글을 쓸 때는 먼저 개요를 써서 자기의 생각을 구조화할 필요가 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
선생님은 글쓰기 수업 시간에 글의 개요 작성법을 가르쳐 주셨다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
주제에 맞는 개요미리 작성하는 것이 좋은 글을 쓰기 위한 지름길이 된다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
개요 작성하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
개요 서술하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
개 - 槪
sự nhìn tổng quan, cái nhìn khái quát, khái quát, tổng quan
관하다
tìm hiểu sơ bộ, tìm hiểu khái quát
sự khái quát, sự sơ lược, sự tóm tắt
괄적
tính khái quát, tính sơ lược
괄적
mang tính khái quát, mang tính sơ lược
괄하다
khái quát, sơ lược, tóm tắt
khái niệm
념적
tính khái niệm
념적
mang tính khái niệm
sự tóm tắt
략적
tính chất tóm tắt, tính chất tóm lược
략적
mang tính tóm tắt, mang tính tóm lược
khái luận, đại cương
sự khái lược, sự khái quát
đại bộ phận, phần lớn
đại khái
loại, giống, phái
khí khái, nghĩa khí
2
tiết hạnh, sự trung trinh
khí khái

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 개요 :
    1. sự khái lược, sự khái quát

Cách đọc từ vựng 개요 : [개ː요]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.