Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 가치 판단
가치 판단

Nghĩa

1 : sự phán đoán giá trị
주관적으로 대상의 가치를 판단하는 것.
Việc phán đoán giá trị của đối tượng một cách chủ quan.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
가치 판단에 맡기다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가치 판단하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가치 판단미루다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가치 판단어렵다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
낙태가 정당한 것인지는 쉽게 가치 판단내리기가 어려운 문제이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
제가 쓴 소설에 대한 가치 판단독자 여러분에게 맡기겠습니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
사람들의 가치 판단서로 상대성가지마련이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
으로 이런 것이 대한민국국정운영하는 방식이 되어서는 안 됩니다. 어떤 문제가 있을 때 그것을 힘으로 찍어내리거나 아니세력크기로 덮어버리려고 하는 이런 모양새문제가 돼서는 안 되는 것이고 그게 바로 지금 우리비판하고 있는 이재명 의원에 대한 지점이기도 합니다. 결국에는 좋은 게 좋은 거지 아니이렇게 뭉개고 아니면 힘으로 누르고 이렇게 하려고 하는 모양새 속에서 비판받는 건데 저는 지금 당에 계신 분들 중에서 이게 절차으로 옳은 건지에 대해자기 양심을 걸고 이름을 걸고 다 말씀하시면 됩니다. 이준석 조용히 해라라는 이야기기 전에 지금 상황이 옳은가 그른가를 이야기하고 그다음해법으로써 이 대표가 참아줬면 좋겠다 이런 이야기해야 하는 건데 지금가치 판단하지 않아요. 지금 이게 제대로 된 건지 아닌지에 대해본인 입장얘기하고 그럼에도 불구하고대표가 참아야 된다 이렇게 얘기하시는 분도 있고 그게 아니그냥 말꼬투리 어떻게 잡을까 기다리고 있다가 무슨 신군부란 표현어떻게 쓸 수 있느냐. 어떻게 사람에게 개고기라고 할 수 있느냐. 그런데 이것도 제가 다 너무 치졸해서 다투지 않는 것이지 세부적표현들 다투기 시작하면 저는 사람대해 개고기라 한 적도 없는 것이고요, 사실상.
Internet
으로 이런 것이 대한민국국정운영하는 방식이 되어서는 안 됩니다. 어떤 문제가 있을 때 그것을 힘으로 찍어내리거나 아니세력크기로 덮어버리려고 하는 이런 모양새문제가 돼서는 안 되는 것이고 그게 바로 지금 우리비판하고 있는 이재명 의원에 대한 지점이기도 합니다. 결국에는 좋은 게 좋은 거지 아니이렇게 뭉개고 아니면 힘으로 누르고 이렇게 하려고 하는 모양새 속에서 비판받는 건데 저는 지금 당에 계신 분들 중에서 이게 절차으로 옳은 건지에 대해자기 양심을 걸고 이름을 걸고 다 말씀하시면 됩니다. 이준석 조용히 해라라는 이야기기 전에 지금 상황이 옳은가 그른가를 이야기하고 그다음해법으로써 이 대표가 참아줬면 좋겠다 이런 이야기해야 하는 건데 지금가치 판단하지 않아요. 지금 이게 제대로 된 건지 아닌지에 대해본인 입장얘기하고 그럼에도 불구하고대표가 참아야 된다 이렇게 얘기하시는 분도 있고 그게 아니그냥 말꼬투리 어떻게 잡을까 기다리고 있다가 무슨 신군부란 표현어떻게 쓸 수 있느냐. 어떻게 사람에게 개고기라고 할 수 있느냐. 그런데 이것도 제가 다 너무 치졸해서 다투지 않는 것이지 세부적표현들 다투기 시작하면 저는 사람대해 개고기라 한 적도 없는 것이고요, 사실상.
Internet
그는 이어 어떻게 그런 판단을 했는지 들여다보고 분석해보지 않고 AI 시스템이니까 중립적이라고 답하는 것은 잘못된 얘기라며 어떤 가치 판단을 가지고 어떻게 뉴스 편집을 하도록 설계된 AI인지를 밝혀야 한다고 제안했습니다.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
가 - 價
giá , giới
-
giá
판 - 判
phán
가치
sự phán đoán giá trị

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가치 판단 :
    1. sự phán đoán giá trị

Cách đọc từ vựng 가치 판단 : Không có phần phát âm cho từ vựng này. Nhưng bạn có thể phát âm thanh trong ứng dụng

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.