Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 광영
광영
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : vinh quang, quang vinh
자랑스럽고 큰 명예.
Danh dự lớn và tự hào.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
선수들은 올림픽에서 금메달을 따는 광영의 날을 꿈꾸며 훈련매진했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
광영찾다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
광영얻다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
광영을 누리다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
인생 최고광영으로 생각하고 있습니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
학문에 대한 선생님열의가 이 분야세계적 권위자라는 지금광영을 있게 하였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
박은빈은 지난달 22일 첫 방송된 SBS 수목드라마스페셜 ‘이판사판’극본 서인, 연출 이광영에서 초짜 판사 이정주 역으로 열연을 펼쳤다. 이정주는 속물적 욕망으로 성공한 판사가 되고 싶어 하지만 자신을 둘러싼 사건의 진실과 실종된 정의를 찾기 위해 스스로 문제적 판사가 되어 고군분투하는 인물이다.
Internet
SBS 수목드라마스페셜 ‘이판사판’극본 서인, 연출 이광영은 지난해 11월 22일 첫 방송을 시작해 오는 11일 마지막 회까지 4회만을 남겨두고 있는 상황. 지난 28회분 엔딩장면에서는 유명희김해숙가 피고인으로 최후 진술을 하며 자신의 악행에 대해 ‘셀프 사형선고’를 내리는 모습이 담기면서 안방극장을 충격에 휩싸이게 만들었다.
Internet
최근 방송되고 있는 SBS 월화드라마 ‘의문의 일승’극본 이현주, 연출 신경수 윤균상 정혜성과 수목드라마스페셜 ‘이판사판’극본 서인, 연출 이광영 연우진 박은빈은 안방극장을 설렘으로 물들이고 있다.  
Internet
최근 방송되고 있는 SBS 월화드라마 ‘의문의 일승’극본 이현주, 연출 신경수 윤균상 정혜성과 수목드라마스페셜 ‘이판사판’극본 서인, 연출 이광영 연우진 박은빈은 안방극장을 설렘으로 물들이고 있다.  
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
광 - 光
quang
가시
ánh sáng có thể nhìn thấy (bằng mắt thường)
영 - 榮
vinh
하다
cùng phát triển, cùng phồn vinh

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 광영 :
    1. vinh quang, quang vinh

Cách đọc từ vựng 광영 : [광영]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.