Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 5 kết quả cho từ : 간수
간수2
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : nước mặn nhẫn
공기 중의 수분과 만나 소금에서 저절로 녹아내린 짜고 쓴 물.
Nước mặn và đắng, tự tan ra từ muối do gặp thành phần nước trong không khí.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
간수하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
동생에게 반지 간수를 잘 하라고 몇 번이나 말했지만 동생결국 반지를 잃어버렸다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 여행을 할 때 소매치기를 당하지 않도록간수신경많이 쓴다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
간수빼다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
간수를 만들다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
간수넣다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
소금을 통풍이 잘 되는 자루에 넣어 간수를 뺐더니 소금의 짜고 쓴맛이 없어졌다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
두부를 만들 때에 소금에서 뺀 간수를 넣었더니 두부가 단단하게 잘 굳었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
간수에게 발각되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
간수에게 들키다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
간 - 刊
khan , san
sự xuất bản
간 - 奸
can , gian
gian kế
간 - 姦
gian
sự gian dâm, sự ngoại tình
간 - 干
can , cán
간 - 幹
can , cán , hàn
cán bộ
간 - 懇
khẩn
곡하다
khẩn khoản, tha thiết
간 - 揀
giản , luyến
(sự) chọn hoàng hậu, chọn thê tử
간 - 癎
giản
(chứng) động kinh
간 - 看
khan , khán
sự xem sơ qua, sự xem lướt
간 - 簡
giản
결성
tính giản khiết, tính súc tích, tính cô đọng
간 - 肝
can
gan
간 - 艱
gian
신히
một cách chật vật, họa hoằn lắm mới
간 - 諫
gián
sự can gián, lời can gián
간 - 間
gian , gián , nhàn
가부
dù đúng dù sai, dù tán thành hay phản đối, dù được dù không ...
수 - 水
thuỷ
nước mặn nhẫn

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 간수 :
    1. nước mặn nhẫn

Cách đọc từ vựng 간수 : [간수]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.