Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 3 kết quả cho từ : 가제
가제1
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : tựa đề tạm thời, tựa đề tạm
진짜 제목을 만들기 전에 임시로 만든 제목.
Tựa đề làm tạm trước khi làm tựa đề thật.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
가제짓다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가제를 붙이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가제고치다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가제붙다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
작가처음에 붙인 가제마음에 들어 그 제목으로 소설내기로 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
우선 가제만 지어 놨는데 나중에 시나리오 다 쓰면 제목 다시 정할 거야.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 적당한 제목이 떠오르지 않아 일단 임시가제를 붙였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규는 손을 베었는지 손을 감싸고 있는 가제피로 물들어 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
간호사는 소독가제상처고름깨끗이 닦아 내었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가제로 닦아 내다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
가 - 假
giá , giả , hà
-
giả, tạm
제 - 題
đề , đệ
tựa đề tạm thời, tựa đề tạm

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가제 :
    1. tựa đề tạm thời, tựa đề tạm

Cách đọc từ vựng 가제 : [가ː제]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?

Kết quả khác

.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.