Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 낚다
낚다
Động từ - 동사

Nghĩa

1 : câu
낚시나 그물로 물고기를 잡다.
Bắt cá bằng cách câu hoặc lưới.
2 : dụ, lôi kéo
다른 사람을 자신에게 유리하게 이끌거나 명성, 이익 등을 얻다.
Lôi kéo người khác để có lợi cho bản thân hoặc để đạt được danh vọng, lợi ích.
3 : dụ dỗ
(속된 말로) 이성을 유혹하다.
(cách nói thông tục) dụ dỗ người khác giới.
4 : chộp lấy, vồ lấy, túm lấy
갑자기 붙들거나 잡아채다.
Bất ngờ vồ hay bắt lấy.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
고기를 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
기회를 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
머리채를 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
여자를 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
남자를 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
계집을 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
멱살을 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
손님을 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
소비자를 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
기회를 낚다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 낚다 :
    1. câu
    2. dụ, lôi kéo
    3. dụ dỗ
    4. chộp lấy, vồ lấy, túm lấy

Cách đọc từ vựng 낚다 : [낙따]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.