Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 5 kết quả cho từ : 얘기
얘기1
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : câu chuyện
어떠한 사실이나 상태, 현상, 경험, 생각 등에 관해 누군가에게 하는 말.
Lời nói với ai đó về sự việc, trạng thái, hiện tượng, kinh nghiệm hay suy nghĩ…. nào đó.
2 : sự trò chuyện, chuyện
다른 사람과 말을 주고받는 말.
Lời nói qua lại với người khác.
3 : sự bịa chuyện, sự vẽ chuyện
어떤 사실이나 있지 않은 일을 사실처럼 꾸며 재미있게 하는 말.
Lời thêu dệt làm cho thú vị giống như thật về sự việc nào đó hay việc không có thật.
4 : sự bàn tán
어떠한 것에 대한 소문을 내거나 평을 하는 말.
Lời đồn đại hay bình phẩm về điều nào đó.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
형사님, 저는 보고은 것그대로 얘기을 뿐입니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규는 근거 없는 얘기를 할 때마다 늘 간접 화법으로 얘기하는 버릇이 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 비밀 얘기고 싶어서 혀가 간질거렸다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규는 근거 없는 얘기를 할 때마다 늘 간접 화법으로 얘기하는 버릇이 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 비밀얘기고 싶어서 혀가 간질거렸다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
얘기 들었습니다. 어떤 방식으로 홍보를 하실 건가요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
사람이 많아서 서류 접수를 못했다니 건 또 무슨 얘기야?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규가 겉도는 얘기한참다가 끝에 가서야 본론을 말하지 뭐야.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
어제 지수한테 내가 남자 친구 헤어진 얘기를 했다며?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 얘기 :
    1. câu chuyện
    2. sự trò chuyện, chuyện
    3. sự bịa chuyện, sự vẽ chuyện
    4. sự bàn tán

Cách đọc từ vựng 얘기 : [얘ː기]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.