Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 가부간
가부간
Phó từ - 부사

Nghĩa

1 : dù đúng dù sai, dù tán thành hay phản đối, dù được dù không ...
옳고 그르거나, 찬성하거나 반대하거나 간에 어쨌든.
Đúng và sai, tán thành hay phản đối, hoặc dù sao cũng ...

Ví dụ

[Được tìm tự động]
가부간문제빨리 처리도록 합시다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
대사관은 비자 발급 문제대해 가부간 답변을 해 주겠다고 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이용호 제가 정무으로 본다면 나름생각은 있겠지만 또 그게 많은 소속의원들이나 대통령실이 어떻게 생각할지는 잘 모르겠고 결국문제시간이 더 필요하고 시간가면가부간국민적 여론이나 이런 것들이 형성되면서 잦아들라고 생각합니다.
Internet
윤석열 대통령은 오늘4일 정치자금법 위반 혐의로 검찰 수사를 받는 김승희 보건복지부 장관 후보자의 거취 문제와 관련, 가부간에 신속하게 결론을 내릴 생각이라고 밝혔습니다.
Internet
윤석열 대통령은 정치자금법 위반 혐의로 검찰 수사를 받는 김승희 보건복지부 장관 후보자의 거취 문제와 관련해, 가부간에 신속하게 결론을 내릴 생각이라고 밝혔습니다.
Internet
윤 대통령은 도덕성 면에서도 이전 정부에서 밀어붙인 인사들을 보면 비교가 될 수 없다면서 장관 후보자들이 일을 해야 하기 때문에 가부간에 신속하게 결론을 낼 생각이라고 덧붙였습니다.
Internet
▷김태현 박00 님. 어라, 우리 동네 첨인데요. 신기방기. 저는 신포동에 살아요. 최형두 의원님 항상 응원해요 하셨습니다. 지역구민 커피 쿠폰 당첨. 오늘 나눠볼 주제가 국민의힘 의원님들 입장에서는 참 말씀하시기가 좀 껄쩍지근한 내용일 수도 있어요, 이거. 당 대표에 대한 윤리위 징계 이건데, 일단 어제 윤리위가 있었는데 김철근 당 대표 정무실장에 대한 징계 개시 결정만 하고, 이 대표에 대한 심의나 이런 것들은 7월 7일로 연기했습니다. 거기에 대해서 이 대표는 6월 초에 한다더니 6월 중순에 한다더니 24일에 한다더니 또 7월 7일이냐 가부간에 결론 빨리 내, 이런 입장인 것 같거든요. 어제 윤리위 결정은 어떻게 보셨나요
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
가 - 可
khả , khắc
tán thành, đồng ý
간 - 間
gian , gián , nhàn
가부
dù đúng dù sai, dù tán thành hay phản đối, dù được dù không ...
부 - 否
bĩ , bỉ , phầu , phủ
sự đúng sai

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가부간 :
    1. dù đúng dù sai, dù tán thành hay phản đối, dù được dù không ...

Cách đọc từ vựng 가부간 : [가ː부간]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.