Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 덴마크어
덴마크어
[Denmark語]
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : tiếng Đan Mạch
주로 덴마크 사람들이 쓰는 언어.
Ngôn ngữ chủ yếu do người Đan Mạch dùng.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
덴마크어스웨덴어가 비슷하다던데 가능하지 않을까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규는 일상생활에서 사용할 수 있는 덴마크어 회화공부하기로 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
덴마크어로 말하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
덴마크어를 모르다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
덴마크어하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
덴마크어배우다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
덴마크어공부하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규는 일상생활에서 사용할 수 있는 덴마크어 회화공부하기로 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
가 - 伽
cà , gia , già
Gaya; nước Gaya
가 - 佳
giai
tuyệt tác
가 - 假
giá , giả , hà
-
giả, tạm
가 - 價
giá , giới
-
giá
가 - 加
gia
sự cộng trừ, sự gia giảm, sự thêm bớt
가 - 可
khả , khắc
tán thành, đồng ý
가 - 呵
a , ha
sự trách cứ, sự trách móc, sự dày vò, sự dằn vặt
가 - 哥
ca
-
nhà
가 - 嘉
gia
상하다
đáng khen ngợi
가 - 家
cô , gia
가 - 架
giá
sự bịa đặt, sự hư cấu
가 - 歌
ca
가 - 稼
giá
sự hoạt động, sự vận hành
가 - 苛
ha , hà , kha
열차다
tràn đầy nhiệt huyết, đầy nhiệt tình, đầy hăng hái
가 - 街
nhai
-
phố, đường, khu vực
가 - 跏
gia , già
부좌
tọa thiền, ngồi thiền
각 - 刻
hặc , khắc
sự khắc phục gian khổ, sự vượt khó
각 - 却
khước , ngang , tức
설이
Gakseoli; người ăn xin hát rong
각 - 各
các
가지
đủ sắc thái, đủ kiểu
각 - 脚
cước
sự nổi bật
각 - 覺
giác , giáo
biên bản ghi nhớ
각 - 角
cốc , giác , giốc , lộc
góc
각 - 閣
các
-
các, gác, lầu
간 - 刊
khan , san
sự xuất bản
간 - 奸
can , gian
gian kế
간 - 姦
gian
sự gian dâm, sự ngoại tình
간 - 干
can , cán
간 - 幹
can , cán , hàn
cán bộ
간 - 懇
khẩn
곡하다
khẩn khoản, tha thiết
간 - 揀
giản , luyến
(sự) chọn hoàng hậu, chọn thê tử
간 - 癎
giản
(chứng) động kinh
간 - 看
khan , khán
sự xem sơ qua, sự xem lướt
간 - 簡
giản
결성
tính giản khiết, tính súc tích, tính cô đọng
간 - 肝
can
gan
간 - 艱
gian
신히
một cách chật vật, họa hoằn lắm mới
간 - 諫
gián
sự can gián, lời can gián
간 - 間
gian , gián , nhàn
가부
dù đúng dù sai, dù tán thành hay phản đối, dù được dù không ...
갈 - 喝
hát , hạt , ái , ới
sự cổ vũ, sự hoan hô
갈 - 渴
hạt , khát , kiệt
sự khát khao
갈 - 葛
cát
sự bất đồng, sự căng thẳng
갈 - 褐
cát , hạt
màu nâu
감 - 勘
khám
sự cân nhắc, sự tính toán
감 - 堪
kham
sự chịu khó, sự nhẫn nại
감 - 感
cảm , hám
-
cảm giác
감 - 憾
hám , đảm
sự bực bội, sự tức giận
감 - 敢
cảm
sự mạo hiểm, sự cả gan, sự liều, sự dám
감 - 柑
cam , kiềm
quả quýt
감 - 減
giảm
sự cộng trừ, sự gia giảm, sự thêm bớt
감 - 甘
cam
감 - 疳
cam
감 - 監
giam , giám
sự giam cầm, sự giam giữ
감 - 紺
cám
màu xanh đen
감 - 鑑
giám
sự giám định, sự phân biệt
갑 - 匣
hạp
Gap; cái hộp
갑 - 甲
giáp
bên A
강 - 僵
cương , thương
xác chết cóng
강 - 剛
cang , cương
강 - 姜
khương
태공
Khương Thái Công
강 - 康
khang , khương
강 - 強
cường , cưỡng
-
cường, mạnh, khắc nghiệt
강 - 强
cường , cưỡng
박적
sự cưỡng bách, sự cưỡng ép
강 - 江
giang
sông
강 - 疆
cương
lãnh thổ quốc gia
강 - 綱
cương
điều lệ, quy tắc, phương châm
강 - 薑
khương
bàn xát, bàn mài
강 - 襁
cưỡng
khăn bế em bé
강 - 講
giảng
sự suy xét, sự nghiên cứu
강 - 鋼
cương
강 - 降
giáng , hàng
sự hạ cấp, sự giáng cấp
개 - 介
giới
개 - 個
từng cái, từng thứ
개 - 凱
khải
tiếng reo hò
개 - 慨
khái
sự cảm khái, sự xúc động, sự cảm động
개 - 改
cải
sự tái giá
개 - 皆
giai
sự chuyên cần
개 - 箇
개 - 蓋
cái , hạp
마고원
Gaemagowon; cao nguyên Gaema
개 - 開
khai
가식
kiểu thư viện mở
객 - 客
khách
ca khách
갱 - 坑
khanh
hầm mỏ
갱 - 更
canh , cánh
년기
thời kỳ mãn kinh, thời kỳ cơ thể bắt đầu suy yếu
갹 - 醵
cự
việc quyên góp, việc góp tiền
거 - 倨
cứ
sự cao ngạo, sự kiêu căng, sự ngạo mạn
거 - 去
khu , khứ , khử
두절미
việc tóm gọn, việc nói vắn tắt
거 - 居
cư , ky , kí , ký
하다
sinh sống, cư trú, ngự
거 - 巨
cự , há
thân hình to lớn
거 - 据
cư , cứ
sự bỏ mặc
거 - 擧
cử
간접 선
bầu cử gián tiếp
거 - 距
cự
cách đây
건 - 乾
can , càn , kiền
càn khôn
건 - 件
kiện
vụ, hồ sơ
건 - 健
kiện
건 - 建
kiến , kiển
건 - 鍵
kiện
bàn phím, phím đàn
걸 - 乞
khí , khất
sự khất thực, việc xin ăn
걸 - 傑
kiệt
하다
cởi mở, thoải mái
검 - 儉
kiệm
sự giản dị, sự bình dị
검 - 劍
kiếm
kiếm
검 - 檢
kiểm
sự giam giữ, sự bắt giữ
겁 - 劫
kiếp
sự cưỡng đoạt
겁 - 怯
khiếp
nỗi sợ
게 - 揭
khế , yết
sự đưa lên, sự dán lên, sự công bố ra
격 - 擊
kích
sự đánh đập, sự ra đòn
격 - 格
các , cách
giá cả, giá
격 - 激
khích , kích
sự cảm kích
격 - 隔
cách
giãn cách
견 - 堅
kiên
고성
tính kiên cố
견 - 牽
khiên , khản
강부회
sự bóp méo, sự xuyên tạc
견 - 犬
khuyển
chú khuyển
견 - 甄
chân , chấn
(vua) Gyeon Hwon, vua Chân Huyên
견 - 絹
quyên
lụa tơ tằm
견 - 繭
kiển
chỉ tơ
견 - 肩
khiên , kiên
갑골
xương vai, xương bả vai
견 - 見
hiện , kiến
trải nghiệm
견 - 譴
khiển
sự khiển trách, sự phạt
결 - 決
huyết , khuyết , quyết
sự thông qua
결 - 潔
khiết
tính giản khiết, tính súc tích, tính cô đọng
결 - 結
kế , kết
phần kết, kết thúc
결 - 缺
khuyết
sự cho nghỉ học
결 - 訣
quyết
sự cắt đứt, sự gián đoạn, sự tan vỡ
겸 - 兼
kiêm
kiêm
겸 - 慊
hiềm , khiếp , khiết , khiểm
연스럽다
sượng, ngượng nghịu
겸 - 歉
khiểm
연스레
một cách ngượng nghịu
겸 - 謙
khiêm , khiểm , khiệm
sự khiêm tốn
경 - 京
kinh , nguyên
mười triệu tỷ
경 - 傾
khuynh
국지색
tuyệt sắc giai nhân
경 - 卿
khanh
công tước, ngài công tước
경 - 境
cảnh
가정 환
môi trường gia đình, hoàn cảnh gia đình
경 - 慶
khanh , khánh , khương
niềm vui kép, sự thuận lợi kép, song hỷ
경 - 敬
kính
건하다
kính cẩn, thành kính, sùng kính
경 - 景
cảnh , ảnh
cảnh quan
경 - 梗
cánh , cạnh , ngạnh
sự trở ngại, sự tắc nghẽn, sự đình trệ
경 - 涇
kinh , kính
sự phải trái
경 - 瓊
quỳnh
gyeongdan
경 - 痙
kinh , kính
chứng chuột rút, chứng co quắp
경 - 硬
ngạnh
sự cứng rắn, sự rắn rỏi
경 - 競
cạnh
trận thi đấu, việc thi thố
경 - 經
kinh
간접
kinh nghiệm gián tiếp
경 - 耕
canh
운기
máy cày xới đất
경 - 警
cảnh
sự cảnh giác, sự ý thức
경 - 輕
khinh , khánh
-
nhẹ
경 - 鏡
cảnh , kính
-
kính
경 - 頃
khoảnh , khuynh , khuể
-
khoảng
경 - 頸
cảnh
xương cổ
경 - 驚
kinh
chứng co giật
경 - 黥
kình
치다
bị phạt nặng, bị la mắng
계 - 係
hệ
강력
phòng cảnh sát hình sự
계 - 啓
khải , khởi
sự chỉ bảo, sự dìu dắt, sự giáo huấn
계 - 契
khiết , khất , khế , tiết
hợp đồng tạm
계 - 季
quý
xuất bản theo mùa, ấn phẩm theo mùa
계 - 屆
giới
결근
đơn xin nghỉ làm
계 - 戒
giới
sự cảnh giới, sự đề phòng, sự canh phòng
계 - 桂
quế
계 - 溪
hoát , khê
thung lũng
계 - 界
giới
가요
giới nhạc đại chúng
계 - 系
hệ
gia tộc, dòng dõi
계 - 繫
hệ
류장
bến đò, bến tàu, bến sông, trạm máy bay
계 - 繼
kế
기하다
nối tiếp, liên tiếp
계 - 計
kê , kế
hộ kinh doanh
계 - 階
giai
cấp bậc
계 - 鷄
trứng gà
곗 - 契
khiết , khất , khế , tiết
가계약
hợp đồng tạm
고 - 古
cổ
-
cổ, xưa
고 - 告
cáo , cốc
sự cảnh báo
고 - 固
cố
하다
kiên cố, vững mạnh
고 - 姑
고 - 孤
하다
tao nhã, thanh tao, cao quý
고 - 拷
khảo
sự tra tấn
고 - 故
cố
cố
고 - 枯
khô
sự khô hạn, sự khô cằn
고 - 痼
cố
bệnh mãn tính
고 - 睾
cao
tinh hoàn, hòn dái
고 - 稿
cảo
tiền nhuận bút
고 - 考
khảo
검정
kì thi đánh giá năng lực, kì thi chuẩn
고 - 膏
cao , cáo
cao dán, thuốc dán
고 - 苦
cổ , khổ
sự khắc phục gian khổ, sự vượt khó
고 - 蠱
cổ
혹적
sự mê mẩn, sự mê hoặc, sự mê hồn, sự lôi cuốn, sự hấp dẫn
고 - 雇
cố
việc thuê lao động, sử dụng lao động
고 - 顧
cố
khách hàng
고 - 高
cao
개마
Gaemagowon; cao nguyên Gaema
고 - 鼓
cổ
trống ngực
곡 - 哭
khốc
Gok; sự khóc hờ, sự hờ khóc, sự khóc than
곡 - 曲
khúc
ca khúc
곡 - 穀
cốc
곤 - 困
khốn
cảnh khốn cùng
곤 - 昆
côn
côn trùng
곤 - 棍
côn , hỗn
dùi cui, cái gậy
골 - 汨
cốt , duật , mịch
sự chuyên tâm, sự mải mê
골 - 骨
cốt
난망
sự khắc cốt ghi tâm
곳 - 庫
khố
격납고
kho máy bay, nhà để máy bay
공 - 供
cung , cúng
sự cung cấp
공 - 公
công
강태
Khương Thái Công
공 - 共
cung , cộng , củng
sự đồng cảm
공 - 功
công
công
공 - 孔
khổng
골다
chứng loãng xương
공 - 工
công
sự gia công, sự chế biến
공 - 恐
khúng , khủng
하다
khủng khiếp, kinh khủng
공 - 恭
cung
sự cung kính
공 - 控
khoang , khống
sự kháng cáo, việc kháng án
공 - 攻
công
격성
tính hay chỉ trích
공 - 空
không , khống , khổng
sự bịa đặt, sự hư cấu
공 - 貢
cống
cống vật
공 - 鞏
củng
곶 - 串
quán , xuyến
mũi đất
과 - 寡
quả
(sự) trầm tính, sự điềm đạm
과 - 果
quả
quả hạch
과 - 科
khoa
khoa
과 - 菓
quả
bánh ngọt, bánh quy
과 - 誇
khoa , khoả
sự phóng đại, sự khuếch đại
과 - 課
khoá
chi phí tiện ích
과 - 過
qua , quá
sự xem sơ qua, sự xem lướt
과 - 顆
khoã , khoả
hạt nhỏ
관 - 冠
quan , quán
mũ miện
관 - 官
quan
감각 기
cơ quan cảm giác
관 - 寬
khoan
대하다
rộng lượng, bao dung, quảng đại
관 - 慣
quán
thói quen, tập quán
관 - 棺
quan , quán
quan tài
관 - 款
khoản
대하다
tiếp đãi nồng hậu, khoản đãi
관 - 灌
hoán , quán
việc tưới nước
관 - 管
quản
가스
đưống dẫn ga, ống ga
관 - 觀
quan , quán
(sự) kì quặc, buồn cười
관 - 貫
oan , quán
kwan
관 - 關
loan , quan
공공 기
cơ quan công quyền
관 - 館
quán
sự khai trương, sự khánh thành
괄 - 刮
quát
목상대
sự tiến bộ vượt bậc, sự vượt lên phía trước
괄 - 恝
kiết
sự xem thường, sự khinh rẻ, sự khinh miệt
괄 - 括
hoạt , quát
sự khái quát, sự sơ lược, sự tóm tắt
광 - 光
quang
가시
ánh sáng có thể nhìn thấy (bằng mắt thường)
광 - 廣
khoát , quáng , quảng
공익
quảng cáo công ích
광 - 曠
khoáng
cánh đồng hoang rộng
광 - 狂
cuồng
-
người say mê, người hâm mộ
광 - 鑛
khoáng , quáng
-
mỏ
괘 - 卦
quái
quẻ
괘 - 掛
quải
sự quan tâm, sự bận lòng, sự lo lắng
괴 - 乖
quai
sự khác biệt, khoảng cách
괴 - 傀
khôi , khổi , quỷ , ổi
뢰군
quân rối
괴 - 壞
hoài , hoại
가격 파
sự đại hạ giá, sự phá giá
괴 - 怪
quái
sự quái dị, sự kỳ quái, sự kinh dị
괴 - 魁
khôi
kẻ chủ soái, tên đầu sỏ
굉 - 宏
hoành , hoằng
장하다
hùng vĩ, nguy nga
굉 - 轟
hoanh , oanh
tiếng ồn, tiếng ầm ĩ
교 - 交
giao
관포지
keo sơn gắn bó
교 - 僑
kiều
kiều dân, kiều bào
교 - 喬
kiêu , kiều
cây thân gỗ cao
교 - 嬌
kiều
tiếng kêu khe khẽ
교 - 巧
xảo
sự gian xảo, sự xảo quyệt, sự xảo trá
교 - 攪
cảo , giảo
sự rối loạn, sự náo loạn, sự kích động
교 - 敎
giao , giáo
교 - 校
giáo , hiệu , hào
việc mở trường
교 - 橋
cao , khiêu , kiếu , kiều , kiểu
sự xây cầu, sự bắc cầu
교 - 矯
kiểu
sự cải tạo, sự giáo dưỡng
교 - 絞
giảo , hào
sự bóp cổ, sự bóp nghẹt
교 - 膠
giao
sự bế tắc
교 - 較
giác , giáo , giảo , giếu
độ chênh lệch, sự chênh lệch
교 - 郊
giao
vùng ngoại ô
교 - 驕
kiêu
sự kiêu ngạo, sự ngạo mạn, sự kiêu căng
구 - 九
cưu , cửu
사일생
thập tử nhất sinh, sự mười phần chết chín
구 - 具
cụ
đồ nội thất
구 - 區
khu , âu
giáo xứ, giáo khu
구 - 口
khẩu
hộ gia đình
구 - 句
câu , cú , cấu
câu kết
구 - 嘔
hu , hú , âu , ẩu
역질
sự lợm giọng, sự buồn nôn, sự nôn nao
구 - 拘
câu , cù
sự khống chế, sự gò ép
구 - 救
cứu
세군
đội quân cứu thế, tổ chức từ thiện có tính chất tôn giáo
구 - 構
cấu
sự hình thành trong đầu, sự vạch ra trong đầu, sự tính toán, sự vạch kế hoạch, kế hoạch, ý đồ
구 - 毆
khu , ấu , ẩu
sự hành hung, sự bạo hành
구 - 求
cầu
구 - 球
cầu
강속
bóng nhanh
구 - 舊
cựu
석기
đồ đá cũ
구 - 苟
cẩu
구 - 購
cấu
sự mua vào, sự thu mua
구 - 驅
khu
sự sử dụng thành thạo
국 - 國
quốc
가맹
quốc gia đồng minh, quốc gia liên minh
국 - 局
cục
sự khánh thành, sự khai trương
국 - 菊
cúc
hoa cúc
군 - 君
quân
bạn, cậu, chú em, cậu em
군 - 窘
quẫn
색하다
bần hàn, bần cùng, nghèo khó
군 - 群
quần
-
quần thể
군 - 軍
quân
강행
sự làm việc quá sức
군 - 郡
quận
hạt, thị xã
굴 - 屈
khuất , quật
chỗ khúc quanh, chỗ uốn khúc, chỗ khúc lượn
굴 - 掘
quật
삭기
máy đào, xe đào đất, xe xúc đất
굴 - 窟
quật
hang
궁 - 宮
cung
경복
Gyeongbok-gung, cung Cảnh Phúc
궁 - 弓
cung
cung
궁 - 窮
cùng
sự khốn cùng
권 - 倦
quyện
sự mệt mỏi, sự chán ngán, nỗi buồn chán
권 - 券
khoán
경품
phiếu trúng thưởng
권 - 勸
khuyến
lời khuyên dai dẳng, sự khuyên mạnh mẽ
권 - 卷
quyến , quyền , quyển
cuốn, quyển
권 - 圈
khuyên , quyển
가시
tầm mắt
권 - 拳
quyền
súng lục, súng ngắn
권 - 權
quyền
cường quyền
궐 - 蹶
quyết , quệ
sự dấy lên, sự khuấy động, sự khích động
궐 - 闕
khuyết , quyết
구중궁
lâu đài cung cấm, cung cấm
궤 - 櫃
cử , quỹ
hòm, hộp, rương, tủ, tráp, thùng
궤 - 潰
hội
sự tiêu diệt, sự hủy diệt
궤 - 詭
nguỵ , quỷ
lời ngụy biện
궤 - 軌
quỹ
quỹ đạo
귀 - 歸
quy , quý
sự trở về nhà
귀 - 貴
quý
sự cao quý, sự thanh cao
귀 - 鬼
quỷ
ma đường ma chợ
귀 - 龜
cưu , khưu , quy , quân
tấm gương
규 - 奎
khuê
장각
Gyujanggak, Khuê Chương Các
규 - 糾
củ , kiểu
sự làm rõ
규 - 規
quy
교통 법
luật giao thông
규 - 閨
khuê
Gyusu; ái nữ
균 - 均
quân , vận
sự quân bình, sự bình đẳng
균 - 菌
khuẩn
곰팡이
vi khuẩn gây nấm mốc
귤 - 橘
quất
quả quýt
극 - 克
khắc
sự tự kiềm chế
극 - 劇
kịch
ca kịch, nhạc kịch
극 - 極
cực
cùng cực, tận cùng, cuối cùng
근 - 僅
cẩn , cận
một cách vất vả, một cách khó nhọc
근 - 勤
cần
sự chuyên cần
근 - 斤
cân , cấn
Geun; cân
근 - 根
căn
gốc rễ
근 - 筋
cân
괄약
(y học) cơ thắt
근 - 謹
cẩn
sự ăn năn, hối lỗi
근 - 近
cấn , cận , ký
gần
금 - 今
kim
cách đây
금 - 琴
cầm
가야
Gayageum; đàn gaya
금 - 禁
câm , cấm , cầm
sự giam cầm, sự giam giữ
금 - 禽
cầm
cầm thú
금 - 金
kim
가스 요
tiền ga, chi phí ga
금 - 錦
cẩm
Geumgang, sông Geum
급 - 及
cập
sự khả dĩ
급 - 急
cấp
-
gấp
급 - 汲
cấp
하다
mải mê, chăm chú
급 - 級
cấp
mỗi cấp, các cấp
급 - 給
cấp
sự cung cấp
기 - 企
doanh nghiệp nhà nước
기 - 其
cơ , ki , ky , kì , kí , ký , kỳ
từng người, từng cái
기 - 器
khí
가습
máy tạo hơi ẩm
기 - 基
군사
căn cứ quân sự
기 - 奇
cơ , kì , kỳ
sự quái dị, sự kỳ quái, sự kinh dị
기 - 妓
kĩ , kỹ
kỹ nữ
기 - 寄
kí , ký
sự cho tặng, sự hiến tặng
기 - 岐
kì , kỳ
giữa ngã ba đường, giữa đôi dòng nước
기 - 幾
cơ , khởi , ki , ky , kí , ký , kỉ , kỳ , kỷ
dấu hiệu, sự biểu lộ
기 - 忌
kí , ký , kị , kỵ
điều cấm kị
기 - 技
kĩ , kỹ
개인
kỹ thuật cá nhân
기 - 旗
kì , kỳ
quốc kỳ
기 - 旣
kí , ký
월식
hiện tượng nguyệt thực toàn phần
기 - 期
cơ , ki , ky , kì , kỳ
강점
thời kỳ chiếm đóng, thời kỳ đô hộ
기 - 杞
kỉ , kỷ
sự lo hão, sự lo sợ vu vơ, nỗi lo hão, nỗi lo vớ vẩn
기 - 棋
ky , kì , kí , ký , kỳ
기 - 機
cơ , ki , ky
기 - 欺
khi
sự dối gạt, sự lừa dối, sự gạt gẫm
기 - 氣
khí , khất
bệnh cảm
기 - 汽
hất , khí , ất
thuyền chạy bằng hơi nước, tàu chạy bằng hơi nước
기 - 祈
kì , kỳ
sự cầu phúc
기 - 紀
kỉ , kỷ
개교념일
ngày kỷ niệm ngày thành lập trường
기 - 綺
khỉ , ỷ
라성
sự hội tụ của các vì tinh tú, sự hội tụ của các ngôi sao, nhóm tinh hoa
기 - 記
kí , ký
그림일
nhật ký bằng tranh
기 - 起
khỉ , khởi
하다
nối tiếp, liên tiếp
기 - 飢
cơ , ky
sự đói khát
기 - 騎
kị , kỵ
기 - 麒
kì , kỳ
hươu cao cổ
긴 - 緊
khẩn
sự khẩn cấp, sự cần kíp, sự cấp bách
길 - 吉
cát
giấc mơ lành
김 - 金
kim
가스 요금
tiền ga, chi phí ga
깃 - 旗
kì , kỳ
국기
quốc kỳ
끽 - 喫
khiết
sự hút thuốc lá
나 - 那
na , ná , nả
낙 - 落
lạc
군락
khóm, cụm, quần thể
난 - 亂
loạn
광란
sự cuồng loạn, sự điên loạn
난 - 卵
côn , noãn
계란
trứng gà
난 - 暖
huyên , noãn
lò sưởi
난 - 欄
lan
공란
khoảng trắng, khoảng không có chữ
난 - 爛
lạn
상 토론
sự thảo luận chi tiết
난 - 蘭
lan
lan
난 - 難
na , nan , nạn
각골
sự khắc cốt ghi tâm
날 - 捏
niết
sự ngụy tạo
날 - 捺
nại
sự đóng dấu, sự điểm chỉ
남 - 南
na , nam
phía nam sông
남 - 男
nam
sự cấm cản nam giới, (sự) cấm nam
답 - 答
đáp
장하다
hồi đáp, hồi âm
당 - 唐
đường
당 - 堂
đàng , đường
간이식
quán ăn tiện lợi
당 - 撞
chàng , tràng
bi-a, trò chơi đánh bi-a
당 - 當
đang , đáng , đương
찮다
quá quắt, quá mức
당 - 糖
đường
각설탕
đường viên
당 - 黨
chưởng , đảng
공산
đảng cộng sản
대 - 代
đại
thời kỳ cổ đại
대 - 大
thái , đại
간호
đại học đào tạo y tá
대 - 對
đối
결사반
quyết tử phản đối, liều chết phản đối, liều mạng phản đối
대 - 帶
đái , đới
고지
đồi, núi, cao nguyên
대 - 待
đãi
sự chờ đợi mỏi mòn
대 - 戴
đái , đới
관식
lễ đăng quang, lễ lên ngôi
대 - 擡
sĩ , đài
sự xuất hiện, sự phát sinh, sự ra đời
대 - 臺
thai , đài
가설무
sân khấu tạm
대 - 貸
thải , thắc
고리금업
nghề cho vay nặng lãi
대 - 隊
toại , truỵ , đội
결사
đội quyết tử, nhóm liều chết, nhóm liều mạng
댁 - 宅
trạch
가택
nhà ở
댓 - 對
đối
결사반대
quyết tử phản đối, liều chết phản đối, liều mạng phản đối
덕 - 德
đức
감지
với vẻ biết ơn
도 - 倒
đáo , đảo
sự sùng bái, sự thần tượng
도 - 到
đáo
도 - 圖
đồ
가상
tranh giả tưởng
도 - 堵
đổ
sự xếp hàng
도 - 塗
trà , đồ , độ
sơn, nước sơn, véc ni
도 - 導
đạo
sự chỉ bảo, sự dìu dắt, sự giáo huấn
도 - 屠
chư , đồ
sự tàn sát, sự chém giết
도 - 島
đảo
đảo xa
도 - 度
đạc , độ
가부장 제
chế độ gia trưởng
도 - 徒
đồ
과학
người làm khoa học
도 - 挑
khiêu , thao , thiêu , thiểu
sự khiêu khích, sự kích động
도 - 搗
đảo
정하다
xát(gạo), chà xát
도 - 桃
đào
sự khiêu dâm, sự dâm dục
도 - 淘
đào
sự đào thải
도 - 渡
độ
공장 가격
giá xuất xưởng, giá vốn
도 - 滔
thao , đào
하다
chảy xiết, chảy ầm ầm, chảy ào ào
도 - 盜
đạo
tên cướp
도 - 賭
đổ
việc đánh bạc, trò bài bạc
도 - 跳
khiêu , đào
sự nhảy lên
도 - 逃
đào
sự trốn tránh, sự trốn chạy
도 - 途
đồ
nước đang phát triển
도 - 道
đáo , đạo
đường cái, đường quốc lộ
도 - 都
đô
cố đô
도 - 鍍
độ
sự mạ, sự si
도 - 陶
dao , giao , đào
thợ gốm
독 - 毒
đại , đốc , độc
가스 중
sự nhiễm độc ga
독 - 獨
độc
sự cô độc, sự đơn độc
독 - 督
đốc
sự giám sát
독 - 篤
đốc
실하다
ngoan đạo, sùng đạo, sùng kính
독 - 讀
đậu , độc
tính dễ đọc, tính dễ xem, tính rõ ràng
돈 - 敦
điêu , đoàn , đôi , đôn , đạo , đối , đồn , độn
독하다
thắm thiết, sâu đậm
돌 - 突
gia , đột
sự va đập mạnh, sự va chạm mạnh, sự xung đột dữ dội
동 - 冬
đông
mùa đông
동 - 凍
đông , đống
sự kết đông, sự đóng băng, sự làm đông
동 - 動
động
sự hoạt động, sự vận hành
동 - 同
đồng
동 - 憧
sung , tráng , xung
sự khát khao, sự mong nhớ
동 - 東
đông
cực đông
동 - 棟
đống
dãy, toà
동 - 洞
đỗng , động
bỏ hoang, bỏ trống
동 - 疼
đông
sự đau nhức
동 - 瞳
đồng
đồng tử, con ngươi mắt
동 - 童
đồng
결식아
trẻ em bị nhịn đói, đứa trẻ bị nhịn đói
동 - 胴
đỗng
동 - 銅
đồng
màu nâu đỏ
두 - 斗
đấu , đẩu , ẩu
sự bênh vực , sự bao che
두 - 杜
đỗ
견새
chim quyên
두 - 豆
đậu
đậu nành, đỗ tương
두 - 頭
đầu
phố, đường phố
둔 - 臀
đồn
둔 - 遁
thuân , tuần , độn
sự hóa thân, sự hóa phép
둔 - 鈍
độn
góc tù
득 - 得
đắc
가계 소
thu nhập của gia đình
등 - 燈
đăng
가로
đèn đường
등 - 登
đăng
việc đến trường
등 - 等
đẳng
sự hạ cấp, sự giáng cấp
등 - 藤
đằng
sự bất đồng, sự căng thẳng
등 - 謄
đằng
bản sao
등 - 騰
đằng
sự tăng đột ngột, sự tăng đột biến
란 - 欄
lan
khoảng trắng, khoảng không có chữ
량 - 輛
lượng , lạng
toa
량 - 量
lương , lường , lượng
khoảng, chừng, độ
력 - 力
lực
가창
khả năng ca hát
력 - 曆
lịch
-
lịch
령 - 令
linh , lệnh , lịnh
giả sử, nếu
령 - 嶺
lãnh , lĩnh
đất sét kaolin
령 - 領
lãnh , lĩnh
điều lệ, quy tắc, phương châm
로 - 爐
lô , lư
lò sưởi
로 - 路
lạc , lộ
đường phố
론 - 論
luân , luận
chuyên luận
료 - 料
liêu , liệu
가스 요금
tiền ga, chi phí ga
루 - 樓
lâu
-
lâu, lầu, nhà hàng
류 - 流
lưu
sự uốn khúc, dòng chảy uốn khúc
류 - 類
loại
갑각
loài giáp xác, loài vỏ cứng, loài tôm cua
률 - 律
luật
계율
giới luật
률 - 率
luật , lô , soát , suý , suất
가산율
tỉ lệ cộng thêm, tỉ lệ tính thêm
리 - 理
lí , lý
sự giám sát
리 - 裡
lí , lý
극비
trong bí mật tuyệt đối, trong tuyệt mật
리 - 里
lí , lý
thôn làng, thôn xóm
리 - 釐
hi , hy , li , ly
림 - 林
lâm
-
lâm, rừng
마 - 媽
ma , mụ
bệnh đậu mùa
마 - 摩
ma
sự ma sát
마 - 痲
ma
(sự) bại liệt
마 - 碼
Ma; khổ, mảnh
마 - 磨
ma , má
sự mòn, sự mài mòn, sự ăn mòn
마 - 馬
고원
Gaemagowon; cao nguyên Gaema
마 - 魔
ma
ma quỷ
마 - 麻
ma
thuốc phiện, ma túy
막 - 寞
mịch
하다
hiu quạnh, hoang vắng
막 - 幕
mán , mô , mạc , mạn , mộ
sự khai mạc
막 - 漠
mạc
하다
bao la, bát ngát
막 - 膜
mô , mạc
giác mạc
막 - 莫
bá , mạc , mạch , mịch , mộ
sự hùng tráng, sự hùng mạnh
만 - 慢
mạn
sự cao ngạo, sự kiêu căng, sự ngạo mạn
만 - 挽
vãn
bài hát đám ma, nhạc đám ma
만 - 晩
vãn
대기
đại khí vãn thành
만 - 滿
muộn , mãn
Dumangang; sông Đỗ Mãn
만 - 漫
man , mạn
chuyện mạn đàm
만 - 灣
loan
Đài Loan
만 - 萬
vạn
가화사성
gia hòa vạn sự thành
만 - 蔓
man , mạn
sự lan truyền
만 - 蠻
man
sự bạo gan, sự liều lĩnh
만 - 輓
vãn
bài hát đám ma, nhạc đám ma
만 - 饅
man
bánh màn thầu rán, bánh màn thầu nướng
말 - 抹
mạt
sự xoá sổ, sự tẩy sạch, sự tàn sát
말 - 末
mạt
phần kết luận, phần kết thúc
망 - 亡
vong , vô
sự nhục nhã, sự bẽ mặt
망 - 妄
vong , vô , vọng
경거
sự manh động, sự hấp tấp, sự bất cẩn
망 - 忘
vong , vô , vương
각골난
sự khắc cốt ghi tâm
망 - 忙
mang
중한
lúc thảnh thơi, thời gian thư giãn
망 - 望
vọng
triển vọng, hi vọng, cơ hội
망 - 網
võng
감시
mạng lưới giám sát
망 - 罔
võng
괴상측하다
kỳ quái, kỳ lạ, kỳ cục, quái lạ
망 - 芒
mang
Mang chủng
망 - 茫
mang
막하다
bao la, mênh mông
매 - 埋
mai , man
sự mai táng tạm
매 - 妹
muội
anh rể, em rể
매 - 媒
môi
광고
phương tiện quảng cáo
매 - 枚
mai
tờ, trang (giấy), tấm (hình), bức (ảnh)
매 - 梅
mai
quả mơ xanh
매 - 每
mai , môi , mỗi
mỗi
매 - 煤
môi
khói đen, khí thải
매 - 罵
mạ
sự lên án, sự phản đối kịch liệt, sự lăng mạ
매 - 買
mãi
sự bị ép mua
매 - 賣
mại
việc ép buộc mua, sự cưỡng bức mua
매 - 邁
mại
하다
đức độ, cao quý, thông thái
매 - 魅
mị
sức hấp dẫn, sự lôi cuốn, sự thu hút
맥 - 脈
mạch
khoáng mạch, mạch khoáng chất
맥 - 麥
mạch
맹 - 孟
mãng , mạnh
맹 - 猛
mãnh
-
mãnh liệt, quyết liệt, dữ dội
맹 - 盟
minh
quốc gia đồng minh, quốc gia liên minh
맹 - 盲
manh , vọng
sự mù quáng, sự thiếu thận trọng, sự khinh suất, sự liều lĩnh, sự táo bạo
맹 - 萌
manh
mầm, chồi
면 - 免
miễn , vấn
sự miễn giảm
면 - 勉
miễn , mẫn
sự khuyên bảo, sự động viên
면 - 綿
miên
sợi, vải bông
면 - 面
diện , miến
mặt nạ
면 - 麵
miến
멸 - 滅
diệt
sự tiêu diệt
멸 - 蔑
miệt
sự khinh miệt, sự miệt thị, sự khinh bỉ
명 - 冥
minh
phúc trên thiên đường, phúc nơi suối vàng, phúc ở thế giới bên kia
명 - 名
danh
tên giả
명 - 命
mệnh
대혁
cuộc đại cách mạng
명 - 明
minh
명 - 銘
minh
(sự) cảm động mạnh, ấn tượng mạnh
모 - 侮
hối , vũ
sự khinh bỉ, sự khinh thường
모 - 冒
mạo , mặc
sự báng bổ, sự xúc phạm
모 - 募
mộ
sự tuyển chọn công khai
모 - 帽
mạo
등산
mũ leo núi, nón leo núi
모 - 摸
mô , mạc
sự mô phỏng
모 - 木
mộc
각목
thanh gỗ, khúc gỗ
모 - 某
mỗ
~ nào đó
모 - 模
bề ngoài, vẻ ngoài, dáng vẻ bên ngoài
모 - 母
mô , mẫu
mẹ kế
모 - 毛
mao , mô
chất len
모 - 矛
mâu
mâu thuẫn
모 - 謀
mưu
sự tòng phạm, sự đồng phạm
목 - 木
mộc
thanh gỗ, khúc gỗ
목 - 沐
mộc
공중욕탕
nhà tắm công cộng
목 - 牧
mục
giáo sĩ
목 - 目
mục
tựa đề ca khúc
몰 - 沒
một
sự chuyên tâm, sự mải mê
몽 - 夢
mông , mộng
giấc mơ lành
몽 - 朦
mông
롱하다
mờ ảo, huyền ảo
몽 - 蒙
bàng , mông
sự khai sáng
묘 - 墓
mộ
mộ tạm
묘 - 妙
diệu
하다
khéo léo, tinh xảo, tài tình
묘 - 描
miêu
sự mô tả
묘 - 杳
diểu , liểu , liễu , yểu
연하다
thấp thoáng, chập chờn
묘 - 苗
miêu
cây con, cây giống
무 - 巫
vu
강신
pháp sư cao tay
무 - 撫
mô , phủ
sự vỗ về, sự xoa dịu
무 - 武
võ , vũ
võ, vấn đề quân sự
무 - 無
mô , vô
감감소식
sự bặt tin, sự bặt vô âm tín, sự bặt tăm hơi
무 - 舞
ca vũ, ca múa
무 - 茂
mậu
성하다
um tùm, rậm rạp
무 - 誣
vu
고죄
tội vu cáo
무 - 貿
mậu
thương mại, buôn bán
무 - 霧
vụ
산되다
bị phá sản, bị thất bại
묵 - 墨
mặc
mùi mực
묵 - 默
mặc
(sự) trầm tính, sự điềm đạm
문 - 問
vấn
sự kiểm tra
문 - 文
văn , vấn
가정 통신
thông báo gửi về gia đình, sổ liên lạc
문 - 紊
vấn , vặn
sự hỗn loạn, sự lộn xộn, sự rối ren
문 - 紋
văn , vấn
biểu tượng, hình dấu đặc trưng
문 - 門
môn
gia môn, gia tộc
물 - 勿
vật
sự tất nhiên, sự đương nhiên
물 - 物
vật
미 - 味
vị
việc nêm gia vị, sự gia giảm gia vị, việc bổ sung vị
미 - 尾
거두절
việc tóm gọn, việc nói vắn tắt
미 - 彌
di , my , nhị
Di lặc, tượng Di lặc
미 - 微
vi , vy
미 - 未
mùi , vị
-
chưa
미 - 眉
mi , my
giữa hai lông mày
미 - 米
mễ
공양
gạo lễ Phật, gạo cúng
미 - 美
mĩ , mỹ
각선
nét đẹp đôi chân
미 - 謎
vấn đề tồn đọng, vấn đề nan giải
미 - 迷
mê cung
민 - 憫
mẫn
망스럽다
xấu hổ, ngượng
민 - 敏
mẫn
sự mẫn cảm quá mức, sự nhạy cảm quá mức
민 - 民
dân , miên
kiều dân, kiều bào
밀 - 密
mật
mật độ cao
밀 - 蜜
mật
quýt mật, quýt ngọt
박 - 剝
bác , phốc
việc nhồi bông thú
박 - 博
bác
국립 물관
bảo tàng quốc gia
박 - 拍
bác , phách
sự vỗ tay
박 - 搏
bác , chuyên , đoàn
mạch đập
박 - 撲
bạc , phác , phốc
sự tiêu diệt, sự triệt hủy, sự hủy diệt
박 - 朴
phu , phác
혁거세
Park Hyeok Geo Se (Phác Hách Cư Thế)
박 - 泊
bạc , phách
ở trọ nhà dân
박 - 薄
bác , bạc
하다
bạc bẽo, bạc tình
박 - 迫
bài , bách
sự cưỡng bách, sự cưỡng ép
반 - 伴
bạn , phán
sự song hành, sự đồng hành
반 - 半
bán
반 - 反
phiên , phiến , phản
결사
quyết tử phản đối, liều chết phản đối, liều mạng phản đối
반 - 叛
bạn , phán
sự kiên định, sự bất khuất, người vững vàng, người kiên định
반 - 搬
ban , bàn
sự nhập lậu
반 - 斑
ban
몽고
vết chàm, vết bà mụ đánh
반 - 班
ban
강력
tổ đặc nhiệm
반 - 盤
bàn
bàn phím, phím đàn
반 - 絆
bán , bạn
창고
băng dính y tế
반 - 返
phiên , phản
việc trả lại
반 - 頒
ban , phân , phần
tóc muối tiêu, tóc hoa râm
반 - 飯
phãn , phạn
발 - 勃
bột
sự cương cứng
발 - 拔
bạt , bội
하다
độc đáo, lỗi lạc
발 - 渤
bột
Balhae; vương quốc Bột Hải
발 - 潑
bát
랄하다
sôi động, hoạt náo, sôi nổi
발 - 發
bát , phát
sự khai khẩn, sự khai thác
발 - 跋
bạt
phần kết, lời bạt
발 - 醱
bát , phát
sự lên men
방 - 傍
bàng , bạng
lời thoại nói với khán giả
방 - 厖
bàng , mang
대하다
to lớn, đồ sộ, khổng lồ
방 - 坊
phòng , phường
동네
cả khu vực, mọi khu vực
방 - 彷
bàng , phảng
불하다
gần giống, tương tự
방 - 房
bàng , phòng
từng phòng
방 - 放
phóng , phương , phỏng
가석
sự phóng thích sớm
방 - 方
bàng , phương
가시
nệm gai, ghế nóng
방 - 芳
phương
tuổi trẻ tươi đẹp, tuổi đôi mươi
방 - 訪
phóng , phỏng
sự thăm viếng, sự đến gặp, sự đến thăm
방 - 防
phòng
sự công kích và phòng ngự
배 - 俳
bài , bồi
diễn viên nổi tiếng, diễn viên lừng danh
배 - 倍
bội
bội số chung
배 - 培
bẫu , bậu , bồi
sự trồng trọt
배 - 拜
bái
sự kính bái , sự tôn sùng
배 - 排
bài
sự bài tiết
배 - 背
bắc , bối , bội
산임수
núi gối đầu và sông trước mặt
배 - 胚
phôi
배 - 褙
bối
việc dán tường
배 - 賠
bồi
sự bồi thường
배 - 輩
bối
간신
bè lũ gian thần
배 - 配
phối
sự giao phối, sự lai giống
배 - 陪
bồi
번 - 番
ba , bà , phan , phiên
con số bị bỏ sót, con số bị thiếu
번 - 繁
bà , bàn , phiền , phồn
sự thịnh vượng, sự phồn vinh, sự phát đạt
벌 - 伐
phạt
sự đốn gỗ, sự khai thác gỗ
벌 - 罰
phạt
hình phạt
법 - 法
pháp
가공
cách gia công, cách chế biến
변 - 變
biến , biện
Khả biến
변 - 辯
biếm , biến , biện , bạn , phán
sự ngụy biện
변 - 邊
biên
bờ sông, mép sông
별 - 別
biệt
별 - 瞥
miết
안간
trong tích tắc, trong phút chốc
별 - 鼈
biết , miết
주부전
Byeoljubujeon; truyện Byeoljubu
병 - 倂
tính
기되다
được ghi bên cạnh, được viết bên cạnh
병 - 兵
binh
감시
lính canh, lính gác
병 - 屛
bình , bính , phanh
byeongpung; tấm bình phong, bức bình phong
병 - 甁
bình
bình hoa
병 - 病
bệnh
가축
bệnh viện thú y
병 - 竝
tịnh
기되다
được ghi bên cạnh, được viết bên cạnh
보 - 保
bảo
sự bảo bọc quá mức
보 - 堡
bảo
교두
Bốt đầu cầu, chốt đầu cầu
보 - 報
báo
건조 주의
bản tin dự báo thời tiết khô
보 - 寶
bảo , bửu
đồ gia bảo
보 - 普
phổ
sự phổ biến, sự lan truyền, sự truyền bá
보 - 步
bộ
môn đi bộ, cuộc thi đi bộ
보 - 洑
phục
đầm chứa nước, ao chứa nước, hồ trữ nước
보 - 菩
bồ , bội , phụ
Bồ tát
보 - 補
bổ
sự bồi bổ, sự tẩm bổ
보 - 褓
bảo
봉 - 封
phong
sự bóc nhãn, sự bóc tem
봉 - 烽
phong
đuốc
봉 - 縫
phùng , phúng
cách nhất thời, phương án tạm thời
봉 - 鳳
phượng , phụng
phượng hoàng
부 - 不
bưu , bất , bỉ , phi , phu , phầu , phủ
가정불화
sự bất hòa trong gia đình
부 - 付
phó , phụ
되다
được kết nối, được kết hợp, được đi đôi
부 - 剖
phẫu
sự khám nghiệm tử thi
부 - 副
phó , phốc , phức
-
phó
부 - 否
bĩ , bỉ , phầu , phủ
sự đúng sai
부 - 夫
phu , phù
고모
dượng, bác
부 - 婦
phụ
가정
người giúp việc, người ở, ôsin
부 - 孵
phu , phụ
(sự) nở trứng, ấp trứng
부 - 富
phú
Tỉ phú
부 - 復
phú , phúc , phục
광복
quang phục
부 - 扶
bồ , phù
sự chu cấp, sự cấp dưỡng
부 - 敷
phu
고수
gò bờ sông, vùng đất gò
부 - 浮
phù
sự nổi lên bất ngờ
부 - 父
phụ , phủ
gia trưởng
부 - 符
bồ , phù
면죄
chứng nhận xá tội
부 - 腐
hủ , phụ
đậu hũ, đậu phụ
부 - 訃
phó
cáo phó
부 - 負
phụ
sự thành bại, sự thắng bại
부 - 賦
phú
sự đánh thuế, sự bắt phạt
부 - 賻
phụ
đồ phúng viếng, tiền phúng viếng, sự phúng viếng
부 - 赴
phó
sự nhận bổ nhiệm
부 - 部
bẫu , bộ
các bộ phận
부 - 釜
phủ
부 - 附
phụ
견강
sự bóp méo, sự xuyên tạc
불 - 不
bưu , bất , bỉ , phi , phu , phầu , phủ
가정
sự bất hòa trong gia đình
불 - 佛
bật , bột , phất , phật
경주 국사
Chùa Phật Quốc ở Gyeongju
불 - 拂
bật , phất , phật
sự tạm ứng, sự ứng trước
붕 - 崩
băng
sự đổ vỡ, sự sụp đổ
붕 - 繃
banh , băng , bắng
băng vải
비 - 卑
ti , ty
겁하다
hèn nhát, đê tiện
비 - 悲
bi
대자대
đại từ đại bi
비 - 比
bì , bí , bỉ , tỉ , tỵ , tỷ
구성
tỷ lệ cấu thành, tỷ lệ thành phần
비 - 沸
phí , phất
등하다
sôi, bốc hơi
비 - 碑
bi
Tấm bia được khắc thơ
비 - 祕
điều tuyệt mật
비 - 秘
비 - 緋
phi
비 - 肥
phì
대하다
phì đại, to béo
비 - 誹
phỉ
sự phỉ báng, lời phỉ báng
비 - 費
bí , bỉ , phí , phất , phỉ
가계
chi phí gia đình
비 - 非
phi , phỉ
sự thị phi, phải trái
빈 - 嚬
tần
sự phẫn nộ, sự phản đối, sự chê trách, sự khó chịu
빈 - 貧
bần
sự bần cùng
빙 - 憑
bằng , bẵng
sự dựa vào, sự dựa dẫm
빙 - 氷
băng
sự đóng băng, sự kết băng
사 - 事
sự
việc nhà
사 - 些
ta , tá
사 - 似
tự , tựa
giá trị tiệm cận, giá trị xấp xỉ
사 - 使
sứ , sử
công sứ
사 - 史
sử
고대
lịch sử cổ đại
사 - 司
ti , ty , tư
령탑
tháp tư lệnh, tổng tư lệnh
사 - 四
tứ
고종
anh em họ, anh em cô cậu
사 - 士
giảng viên, người thuyết trình
사 - 奢
xa
hạt xá lị
사 - 寫
tả
결혼
hình cưới, ảnh cưới
사 - 寺
tự
경주 불국
Chùa Phật Quốc ở Gyeongju
사 - 射
dạ , dịch , xạ
khúc xạ pháo, pháo bức kích, súng bắn đạn trái phá
사 - 師
사 - 思
tai , tư , tứ
개화
tư tưởng khai hóa
사 - 斜
gia , tà
độ dốc, độ nghiêng
사 - 死
tử
sự chết giả, sự chết lâm sàng, sự ngất lịm
사 - 沙
sa , sá
모래
bãi cát, bờ cát
사 - 獅
sư tử đá
사 - 社
개인 회
công ty tư nhân
사 - 祠
từ
từ đường, nhà thờ tổ
사 - 私
công tư, công và tư
사 - 舍
xá , xả
nhà do nhà nước cấp
사 - 蛇
di , sá , xà
rắn độc, độc xà
사 - 詐
trá
sự gian trá
사 - 詞
từ
ca từ, lời bài hát
사 - 謝
tạ
sự cảm tạ
사 - 赦
sự ân xá
사 - 辭
từ
간행
lời xuất bản, lời tựa, lời nói đầu
사 - 邪
da , tà , từ
사 - 飼
tự
thức ăn gia súc
삭 - 削
sảo , tước
máy đào, xe đào đất, xe xúc đất
삭 - 朔
sóc
cuối thai kỳ
삭 - 索
sách , tác
검문검색
sự kiểm tra, sự tra xét
산 - 傘
tán , tản
낙하
dù nhảy dù
산 - 山
san , sơn
núi sông
산 - 散
tán , tản
되다
bị phá sản, bị thất bại
산 - 珊
san
san hô
산 - 産
sản
gia sản
산 - 算
toán
sự cộng thêm, sự tính thêm
산 - 酸
toan
a-xít mạnh
살 - 殺
sái , sát , tát , ái
sự bóp cổ, sự bóp nghẹt
삼 - 三
tam , tám , tạm
독서
trạng thái bị cuốn hút hoàn toàn vào sách, trạng thái tập trung đọc sách cao độ
삽 - 揷
sáp , tháp , tráp
sự chèn vào
삽 - 霎
siếp , sáp , thiếp
시간
trong nháy mắt, trong phút chốc
상 - 上
thướng , thượng
가격 인
sự tăng giá
상 - 傷
thương
sự cảm thương, sự đa cảm
상 - 像
tương , tượng
고해
độ phân giải cao
상 - 償
thường
miễn phí
상 - 商
thương
건재
cửa hàng vật liệu xây dựng, người buôn bán vật liệu xây dựng
상 - 喪
tang , táng
관혼
quan hôn tang tế
상 - 常
thường
chi phí cố định
상 - 床
sàng
ghế, ghế băng
상 - 想
tưởng
sự giả tưởng
상 - 狀
trạng
감사장
thư cảm ơn, bằng ghi công
상 - 相
tương , tướng
하다
đẹp, duyên dáng
상 - 祥
tường
sự hình thành, sự khơi nguồn, sự khởi thủy
상 - 詳
dương , tường
điều không rõ, điều chưa rõ
상 - 象
tương , tượng
sự hiện hữu
상 - 賞
thưởng
sự cảm thụ, sự thưởng ngoạn, sự thưởng thức
상 - 霜
sương
Sương giáng
생 - 生
sanh , sinh
개고
sự khốn khổ, sự vất vả
생 - 省
sảnh , tiển , tỉnh
귀성
sự về quê, sự hồi hương
서 - 序
tự
공공질
trật tự công cộng
서 - 庶
thứ
무실
văn phòng
서 - 徐
từ
서 - 抒
trữ
정미
vẻ đẹp trữ tình, nét đẹp trữ tình
서 - 敍
tự
lối viết, cách viết
서 - 曙
thự
ánh bình minh
서 - 書
thư
가입
đơn gia nhập
서 - 棲
thê , tê
sự cư trú, việc sống
서 - 絮
nhứ , trữ
sự dài dòng
서 - 署
thử , thự
경찰
đồn cảnh sát
서 - 西
tây , tê
Đại Tây Dương
서 - 誓
thệ
sự hứa hẹn, sự thề thốt
서 - 逝
thệ
sự qua đời đột ngột, sự từ trần đột ngột
석 - 夕
tịch
báo buổi tối
석 - 席
tịch
가시방
nệm gai, ghế nóng
석 - 惜
tích
매점매
đầu cơ tích trữ
석 - 石
thạch , đạn
đá quặng, khoáng thạch
석 - 碩
thạc
thạc sỹ
석 - 釋
dịch , thích
sự phóng thích sớm
선 - 仙
tiên
cốt tiên, sự phi thường, sự phi phàm
선 - 先
tiên , tiến
việc cấp bách, việc khẩn cấp
선 - 善
thiến , thiện
개과천
sự cải tà quy chính
선 - 宣
tuyên
sự tuyên cáo, sự tuyên bố
선 - 扇
phiến , thiên
풍기
quạt máy
선 - 旋
toàn , tuyền
sự khải hoàn
선 - 煽
phiến
sự kích động, sự xúi giục
선 - 禪
thiền , thiện
문답
vấn đáp về thiền, câu chuyện thiền định
선 - 線
tuyến
가시광
ánh sáng có thể nhìn thấy (bằng mắt thường)
선 - 羨
diên , tiễn , tiện
sự ghen tỵ, sự thèm muốn
선 - 腺
tuyến
갑상
tuyến giáp
선 - 膳
thiện
việc tặng quà, món quà
선 - 船
thuyền
경비
tàu tuần tra, tàu cảnh giới
선 - 選
soát , toán , toản , tuyến , tuyển
bầu cử gián tiếp
선 - 鮮
tiên , tiển
고조
Gojoseon, Triều Tiên cổ
설 - 泄
duệ , tiết
sự bài tiết
설 - 舌
thiệt
lời ác ý, lời đồn đại
설 - 設
thiết
sự lắp đặt, sự xây dựng
설 - 說
duyệt , thoát , thuyết , thuế
giả thuyết
설 - 雪
tuyết
đường viên
섬 - 殲
tiêm
sự tiêu hủy, sự hủy diệt
섬 - 纖
tiêm
sợi quang
섬 - 蟾
thiềm
진강
seomjingang; sông Seom-jin
섬 - 閃
siểm , thiểm
ánh sáng lóe
섭 - 攝
nhiếp
nguyên lý của tự nhiên
섭 - 涉
thiệp
sự can thiệp
성 - 城
giàm , thành
thành cổ
성 - 姓
tính
cùng họ
성 - 性
tính
가공
tính gia công, tính chế biến
성 - 成
thành
가화만사
gia hòa vạn sự thành
성 - 盛
thành , thình , thạnh , thịnh
하다
cường thịnh
성 - 聖
thánh
고해
việc xưng tội
성 - 聲
thanh
giọng giả
성 - 誠
thành
sự không thành ý
소 - 塑
tố
sự đắp tượng, sự tạo hình
소 - 小
tiểu
고대
tiểu thuyết cổ đại
소 - 少
thiếu , thiểu
sự giảm bớt, sự cắt giảm
소 - 所
sở
가계
thu nhập của gia đình
소 - 掃
táo , tảo
대청
việc tổng vệ sinh
소 - 消
tiêu
감감무
sự bặt tin, sự bặt vô âm tín, sự bặt tăm hơi
소 - 燒
thiêu , thiếu
Gangsoju; rượu Soju suông
소 - 疎
sơ , sớ
외당하다
bị xa lánh, bị tách biệt
소 - 疏
sơ , sớ
(sự) quá thiếu
소 - 素
tố
소 - 蕭
tiêu
슬하다
hoang vắng, đìu hiu
소 - 訴
tố
sự tố cáo
소 - 騷
tao
sự náo động
속 - 俗
tục
tục đồng cốt, tục cầu cúng, đạo Shaman
속 - 屬
chú , chúc , thuộc
귀금
kim loại quý
속 - 束
thú , thúc
sự đoàn kết, sự đồng lòng
속 - 續
tục
sự liên tục
속 - 贖
thục
sự chuộc tội, sự đền tội
속 - 速
tốc
sự gia tốc, sự tăng tốc, tốc độ gia tốc
손 - 孫
tôn , tốn
대대
cha truyền con nối, đời này qua đời khác
손 - 損
tổn
sự thiếu hụt
손 - 遜
tốn
sự khiêm tốn
솔 - 率
luật , lô , soát , suý , suất
가산율
tỉ lệ cộng thêm, tỉ lệ tính thêm
쇄 - 刷
loát , xoát
sự cách tân, sự đổi mới, sự cải tiến, sự cải cách
쇄 - 鎖
toả
먹이 연
chuỗi thức ăn
쇠 - 衰
suy , suý , thoa , thôi
sự suy yếu
수 - 修
tu
sự hiệu đính, sự hiệu chỉnh
수 - 受
thâu , thọ , thụ
sự vui lòng chấp nhận, cam chịu
수 - 囚
모범
tù nhân gương mẫu
수 - 垂
thuỳ
솔선
sự làm mẫu, sự làm gương, sự dẫn đầu
수 - 壽
thọ
Deoksugung; Cung Đức Thọ
수 - 守
thú , thủ
sự trông giữ, sự canh giữ
수 - 愁
sầu
sự âu sầu, sự buồn rầu
수 - 手
thủ
가내 공업
thủ công nghiệp gia đình
수 - 授
thọ , thụ
겸임 교
giáo sư kiêm nhiệm
수 - 搜
sưu , sảo , tiêu
sự điều tra
수 - 收
thu , thâu , thú
경상
cán cân vãng lai
수 - 數
sác , số , sổ , xúc
가분
phân số không thực sự
수 - 樹
thọ , thụ
가로
cây ven đường
수 - 殊
thù
상스럽다
khả nghi, ngờ vực, ám muội
수 - 水
thuỷ
nước mặn nhẫn
수 - 狩
thú
việc săn bắn
수 - 獸
thú
quái thú
수 - 睡
thuỵ
hoa súng
수 - 秀
Gyusu; ái nữ
수 - 繡
강산
giang sơn cẩm túc, non nước gấm hoa
수 - 羞
tu
sự hổ thẹn, sự nhục nhã
수 - 袖
tụ
방관
sự bàng quan
수 - 輸
du , thâu , thú
sự vận chuyển hàng không
수 - 遂
toại
sự chưa thành, sự bất thành
수 - 酬
thù
무보
sự không công, sự không thù lao
수 - 隨
tuỳ
반신불
bán thân bất toại, liệt nửa người, người bị liệt nửa người
수 - 需
nhu , nhuyễn , noạ , tu
물자
vật tư quân dụng
수 - 首
thú , thủ
đài treo cổ
수 - 鬚
tu
râu, ria
숙 - 淑
thục
숙 - 熟
thục
미성
sự chưa trưởng thành, sự chưa chín chắn, sự thiếu kinh nghiệm
순 - 巡
duyên , tuần
교통
cảnh sát giao thông
순 - 循
tuần
vòng tuần hoàn tích cực
순 - 殉
tuẫn , tuận
cái chết khi đang làm nhiệm vụ
순 - 瞬
thuấn
식간
trong nháy mắt
순 - 純
chuẩn , thuần , truy , tuyền , đồn
bạc nguyên chất, bạc ròng
순 - 醇
thuần
국어
sự thuần hóa tiếng Hàn
순 - 順
thuận
가나다
thứ tự ‘가, 나, 다, ...'
술 - 術
thuật , toại
kiếm thuật
술 - 述
thuật
sự giảng giải
슬 - 膝
tất
sự nuôi nấng của cha mẹ
습 - 拾
kiệp , thiệp , thập
득하다
nhặt được
습 - 濕
chập , sấp , thấp
máy tạo hơi ẩm
습 - 習
tập
가정 학
sự học tập ở gia đình, sự học tập ở nhà
습 - 襲
tập
sự xung kích, sự tấn công bất ngờ
승 - 乘
thặng , thừa
가감
cộng trừ nhân chia
승 - 僧
tăng
cao tăng
승 - 勝
thăng , thắng
sự phân thắng bại
승 - 承
chửng , thừa , tặng
sự kế thừa
승 - 昇
thăng
sự lên xuống
시 - 十
thập
구십
chín mươi, 90
시 - 始
thuỷ , thí , thỉ
sự khai mạc, sự khai trương
시 - 屍
thi
xác chết cóng
시 - 市
thị
sự khai trương chợ, sự mở cửa thị trường
시 - 施
di , dị , thi , thí , thỉ
공공
cơ sở vật chất công cộng
시 - 是
thị
sự thị phi, phải trái
시 - 時
thì , thời
Gosijo; thơ sijo (thể loại thơ truyền thống cổ)
시 - 示
kì , kỳ , thị
sự đưa lên, sự dán lên, sự công bố ra
시 - 視
thị
sự thấy được
시 - 試
thí
검정고
kì thi đánh giá năng lực, kì thi chuẩn
시 - 詩
thi
Tấm bia được khắc thơ
식 - 式
thức
간이
cách thức giản tiện, kiểu giản tiện, cơ sở giản tiện
식 - 植
thực , trĩ , trị
động thực vật
식 - 識
chí , thức
sự nhận dạng, sự giám định
식 - 食
thực , tự
가공
thực phẩm gia công, thực phẩm chế biến
신 - 伸
thân
sự mở rộng, sự tăng trưởng
신 - 信
thân , tín
가정 통
thông báo gửi về gia đình, sổ liên lạc
신 - 呻
hạp , thân
sự rên rỉ, tiếng rên
신 - 愼
thận
sự ăn năn, hối lỗi
신 - 新
tân
sự làm mới lại, sự đổi mới, sự cải tiến, sự sửa chữa lại
신 - 申
thân
sự không khai báo
신 - 神
thần
감각
thần kinh cảm giác
신 - 腎
thận
신 - 身
quyên , thân
개망
sự nhục nhã, sự bẽ mặt
신 - 迅
tấn
sự thần tốc, sự mau lẹ, sự chóng vánh
실 - 失
thất
lỗi, sự sơ sẩy
실 - 室
thất
가스
buồng hơi ngạt, buồng tra tấn bằng ga
실 - 實
chí , thật , thực
심 - 審
thẩm
쩍다
không yên, không yên tâm, đáng nghi ngờ
심 - 心
tâm
tính cách mạnh mẽ, người mạnh mẽ
심 - 沈
thẩm , trấm , trầm
격침
sự nhấn chìm, sự đánh đắm
심 - 深
thâm
độ sâu
심 - 甚
thậm
하다
trầm trọng, khốc liệt
십 - 什
thậm , thập
đội trưởng
십 - 十
thập
chín mươi, 90
쌍 - 雙
song
씨 - 氏
chi , thị
갈비
bộ xương di động, người gầy trơ xương
아 - 亞
a , á
동남
Đông Nam Á
아 - 兒
nghê , nhi
thanh niên, trai tráng, đấng nam nhi
아 - 啞
a , nha , nhạ , á , ách
quả tạ
아 - 我
ngã
sự thăng hoa
아 - 阿
a , á , ốc
sự bợ đỡ, sự xu nịnh, sự tâng bốc
아 - 雅
nha , nhã
아 - 餓
ngã , ngạ
sự đói khát
악 - 惡
ác , ô , ố
악 - 握
ác , ốc
sự bắt tay
악 - 樂
lạc , nhạc , nhạo
악 - 鰐
ngạc
cá sấu
악 - 齷
ác
sự bền bỉ, sự kiên trì
안 - 安
an , yên
an ninh xã hội, an ninh công cộng
안 - 岸
ngạn
mé sông
안 - 按
án
마른
đồ nhắm khô
안 - 案
án
sự cân nhắc, sự tính toán
안 - 眼
nhãn , nhẫn
việc kiểm tra thị lực, việc kiểm tra mắt
안 - 鞍
an , yên
cái yên
안 - 顔
nhan
gương mặt trẻ con, gương mặt con nít, nét mặt trẻ
알 - 斡
oát , quản
việc làm dịch vụ, việc giới thiệu
압 - 壓
yếp , yểm , áp
sự áp đặt, sự ép buộc, sự ức hiếp
압 - 押
áp
sự tịch thu
앙 - 怏
ưởng
sự thù ghét
애 - 哀
ai
sự van nài, sự cầu khẩn
애 - 愛
ái
sự kính yêu
애 - 曖
ái
매모호하다
nhập nhằng, mơ hồ
애 - 隘
ách , ải
con đường hiểm trở
액 - 厄
ngoả , ách
때움
(sự) vượt khó, vượt ải (nhờ trải nghiệm)
액 - 液
dịch
nước chảy trong thân cây
액 - 腋
dịch
취증
chứng mùi hôi
액 - 額
ngạch
sự giảm số tiền, số tiền cắt giảm
앵 - 鸚
anh
약 - 弱
nhược
độ mạnh yếu
약 - 掠
lược
sự cưỡng đoạt, sự tước đoạt
약 - 略
lược
간략하다
giản lược, gẫy gọn, vắn tắt
약 - 約
yêu , ước
가계
hợp đồng tạm
약 - 藥
dược
가루
thuốc bột
약 - 躍
dược , thích
sự nhảy lên
양 - 兩
lưỡng , lượng , lạng
물심
cả về tinh thần và vật chất
양 - 孃
nương
-
nương, cô
양 - 揚
dương
sự giương cao, sự đưa lên cao, sự kéo lên cao
양 - 楊
dương
양 - 樣
dạng
각색
đa hình đa sắc, đủ hình đủ sắc, các kiểu các thứ
양 - 洋
dương
món ăn nhẹ
양 - 糧
lương
군량
quân lương, lương thực quân đội
양 - 羊
dương , tường
속죄
cừu chuộc tội, cừu tế lễ
양 - 良
lương
개량
sự cải thiện
양 - 讓
nhượng
sự khiêm nhường, sự nhũn nhặn
양 - 釀
nhưỡng
việc cất, việc ủ, việc trưng cất
양 - 陽
dương
tà dương, ánh hoàng hôn, mặt trời lặn
양 - 養
dường , dưỡng , dượng , dạng
sự phụng dưỡng
어 - 御
ngữ , ngự , nhạ
lệnh vua, lệnh thiên tử
어 - 於
ô , ư
nhất định
어 - 漁
ngư
ngư dân
어 - 語
ngứ , ngữ , ngự
검색
từ tìm kiếm, từ tra cứu
어 - 魚
ngư
hải sản khô
억 - 億
ức
hàng trăm triệu
억 - 抑
ức
sự bắt giữ, sự câu lưu
억 - 臆
ức
sự suy đoán vô căn cứ , điều đoán mò
언 - 焉
diên , yên
감생심
lòng nào dám
언 - 言
ngân , ngôn
sự can gián, lời can gián
엄 - 儼
nghiễm
연하다
nghiêm nghị, đứng đắn
엄 - 嚴
nghiêm
tình trạng thiết quân luật
엄 - 掩
yểm
sự đánh úp
업 - 業
nghiệp
가공
ngành gia công, ngành chế biến
역 - 役
dịch
việc khó, việc gian nan
역 - 易
dị , dịch
간이
sự giản tiện
역 - 歷
lịch
가족력
bệnh sử gia đình
역 - 疫
dịch
sự kiểm dịch
역 - 譯
dịch
(sự) dịch sang tiếng nước mình
역 - 逆
nghịch , nghịnh
sự lợm giọng, sự buồn nôn, sự nôn nao
역 - 驛
dịch
서울
Seoulyeok; ga Seoul
연 - 宴
yến
bữa tiệc, bữa liên hoan, yến tiệc
연 - 年
niên
연 - 延
diên , duyên
sự lan truyền
연 - 戀
luyến
동성
đồng tính luyến ái
연 - 沿
diên , duyên
ven hồ, ven sông, ven biển
연 - 淵
uyên
ao sâu
연 - 演
diễn
sự diễn thuyết, sự thuyết giảng
연 - 然
nhiên
sự có thể có, sự chắc hẳn, sự có khả năng xảy ra
연 - 煉
luyện
luyện ngục
연 - 煙
yên
간접흡
sự hút thuốc gián tiếp
연 - 硏
nghiên , nghiễn
어학
tu nghiệp ngoại ngữ
연 - 緣
duyên , duyến
việc kết tình, việc kết nghĩa, việc kết duyên
연 - 練
luyện
맹훈련
sự khổ luyện, sự tập luyện vất vả, sự tập luyện cao độ
연 - 聯
liên , liễn
관련
sự liên quan
연 - 蓮
liên
수련
hoa súng
연 - 軟
nhuyễn
-
nhạt
연 - 連
liên , liễn
관련
sự liên quan
연 - 鉛
diên , duyên
연 - 鍊
luyện
교련
sự huấn luyện, sự rèn luyện
연 - 鰱
liên
cá hồi
연 - 鳶
diên
con diều
열 - 列
liệt
가장행렬
đoàn xếp hình, sự xếp hình
열 - 劣
liệt
sự yếu kém, sự thua kém
열 - 烈
liệt
차다
tràn đầy nhiệt huyết, đầy nhiệt tình, đầy hăng hái
열 - 熱
nhiệt
sự gia nhiệt, sự làm nóng, sự đun nóng
열 - 閱
duyệt
sự kiểm tra
영 - 影
ảnh
ảnh hưởng xấu.
영 - 映
ánh
기록
phim tài liệu
영 - 榮
vinh
하다
cùng phát triển, cùng phồn vinh
영 - 營
dinh , doanh
việc kinh doanh, sự kinh doanh
영 - 英
anh
특하다
thông thái đặc biệt, thông minh xuất chúng
영 - 迎
nghinh , nghênh , nghịnh
대환
sự hoan nghênh lớn, sự rất hoan nghênh
영 - 零
linh
độ âm, âm
영 - 靈
linh
망령
tình trạng lão suy, tình trạng lẩm cẩm, tình trạng lẫn
영 - 領
lãnh , lĩnh
강령
điều lệ, quy tắc, phương châm
예 - 例
lệ
관례
lệ, tiền lệ
예 - 禮
lễ
가정의례
nghi lễ gia đình
예 - 藝
nghệ
예 - 豫
dự , tạ
linh cảm
예 - 銳
duệ , nhuệ , đoái
sự tối tân, sự hiện đại, sự tinh nhuệ
예 - 預
dự
sự gửi tiền, tiền gửi
오 - 五
ngũ
năm
오 - 傲
ngạo
tính hiếu thắng
오 - 午
ngọ
밤중
nửa đêm, giữa đêm
오 - 嗚
ô
sự thổn thức, sự rền rĩ, sự khóc than, tiếng khóc thổn thức, tiếng khóc rền rĩ, tiếng khóc than van
오 - 奧
áo , úc
오 - 娛
ngu
대중
loại hình giải trí đại chúng
오 - 寤
ngộ , ngụ
매불망
sự dai dẳng, sự da diết, sự khôn nguôi
오 - 梧
ngô , ngộ
cây hông
오 - 汚
ô , ố
대기
sự ô nhiễm khí quyển
오 - 烏
ô
골계
gà ác, gà ô
오 - 誤
ngộ
lỗi lầm, sai sót, khuyết điểm
옥 - 屋
ốc
nhà, nhà cửa
옥 - 沃
ốc
Đất phì nhiêu
옥 - 獄
ngục
가출
sự tạm thả, cho tại ngoại
옥 - 玉
ngọc , túc
금과
lời vàng ngọc
온 - 溫
uẩn , ôn
nhiệt độ cao
온 - 穩
ổn
sự ôn hòa, sự hiền hòa
옹 - 壅
ung , úng , Ủng , ủng
고집
sự đại bướng, sự đại ngang
옹 - 擁
ung , ủng
sự tôn lên làm vua
옹 - 甕
ung , úng , ủng
đồ đất nung
옹 - 翁
ông
-
ông, cụ
와 - 渦
oa , qua
trong lúc
와 - 瓦
ngoá , ngoã
sự sụp đổ
와 - 臥
ngoạ
sự bệnh nằm một chỗ
와 - 訛
ngoa
sự thêu dệt, sự thêm bớt
완 - 婉
uyển
곡하다
khéo léo, tránh nói thẳng
완 - 完
hoàn
과거
quá khứ hoàn thành
완 - 玩
ngoạn
(sự) chơi vật cưng, nuôi thú cưng
완 - 緩
hoãn
sự nhanh chậm, sự chậm lẹ
완 - 腕
oản , uyển
sự có năng lực, sự tài ba
완 - 豌
oản , uyển
두콩
đậu Hà lan
완 - 頑
ngoan
강하다
bền bỉ, kiên quyết, kiên cường
욕 - 欲
dục
승부
khí thế, lòng ham muốn chiến thắng
욕 - 浴
dục
공중목
nhà tắm công cộng
욕 - 褥
nhục
sự thối loét vì nằm liệt giường
욕 - 辱
nhục
sự sỉ nhục, sự lăng mạ, cực hình, nỗi khó khăn
용 - 傭
dong , dung , dũng
살이
cuộc sống làm thuê
용 - 勇
dũng
sự bạo gan, sự liều lĩnh
용 - 容
dong , dung
sự khoan dung, sự đại lượng
용 - 庸
dong , dung
sự trọng dụng, sự tuyển dụng
용 - 湧
dũng
솟음
sự sôi sục, sự dâng trào, sự phun trào
용 - 溶
dong , dung
tính hòa tan
용 - 用
dụng
sự khả dụng
용 - 鎔
dong , dung
광로
lò luyện kim
용 - 龍
long , lũng , sủng
공룡
khủng long
우 - 優
ưu
명배
diễn viên nổi tiếng, diễn viên lừng danh
우 - 友
hữu
sự kết bạn, bạn bè giao du
우 - 右
hữu
tính cực đoan, cực hữu, phái cực đoan, người cực đoan
우 - 寓
ngụ
truyện ngụ ngôn
우 - 愚
ngu
ngày cá tháng tư
우 - 憂
ưu
sự lo hão, sự lo sợ vu vơ, nỗi lo hão, nỗi lo vớ vẩn
우 - 迂
vu
sự đi đường vòng, sự đi vòng
우 - 郵
bưu
국제
bưu chính quốc tế
우 - 雨
vú , vũ , vụ
việc trời mưa, việc mưa rơi
운 - 殞
vẫn
sự tận số, sự tới số
운 - 運
vận
vận mệnh gia đình
운 - 隕
viên , vẫn
đá trời, thiên thạch
운 - 雲
vân
mây mù
운 - 韻
vận
vần (xướng vần, bắt vần theo, bắt vần bắt nhịp)
원 - 元
nguyên
고차
tiêu chuẩn cao, cấp cao
원 - 冤
oan
nỗi uất giận, nỗi uất hận
원 - 原
nguyên , nguyện
Gangwon-do, tỉnh Gangwon
원 - 園
viên
công viên
원 - 圓
viên
대단
đoạn cuối, hiệp cuối, hồi cuối
원 - 怨
oán , uẩn
sự oán giận, sự oán trách
원 - 援
viên , viện
sự cứu viện, sự cứu giúp
원 - 源
nguyên
공급
nguồn cung cấp
원 - 遠
viến , viển , viễn
việc giữ khoảng cách
원 - 院
viện
가정 법
tòa án gia đình
원 - 願
nguyện
sự cầu mong, sự mong ước
원 - 鴛
uyên
vịt nước, chim uyên ương
월 - 月
nguyệt
개기
hiện tượng nguyệt thực toàn phần
월 - 越
hoạt , việt
sự vượt quyền, sự lạm quyền
위 - 位
vị
vị trí cao, chức vụ cao
위 - 僞
nguỵ
장되다
được ngụy trang, được che đậy