Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 얼마나
얼마나1
Phó từ - 부사

Nghĩa

1 : biết bao, biết nhường nào
상태나 느낌 등의 정도가 매우 크고 대단하게.
Mức độ của trạng thái hay cảm giác... rất lớn và dữ dội.
2 : bao nhiêu, bao lâu, bao xa
어느 정도나.
Mức độ nào đó.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
사람의 마음을 읽을 수 있다면 얼마나 좋을까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
얼마나 고생을 했는지 민준이는 정신이 가물가물하고 헛소리를 해 댔다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
얼마나 뛰었다고 벌써 숨소리가 가빠지니?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아이들은 한국 전쟁 우리 민족에게 얼마나슬픔을 가져다줬는지 잘 모른다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이야기만 들어도 승규가 얼마나 괴롭고 힘들지 가히 짐작할 수 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
바닷물이 다 빠지려면 얼마나 기다려야 되는 거야?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
내가 얼마나 화가 났는지 부득부득 소리가 날 정도로 이가 갈렸다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이야기만 들어도 승규가 얼마나 괴롭고 힘들지 가히 짐작할 수 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
바닷물이 다 빠지려면 얼마나 기다려야 되는 거야?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 얼마나 :
    1. biết bao, biết nhường nào
    2. bao nhiêu, bao lâu, bao xa

Cách đọc từ vựng 얼마나 : [얼마나]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.