Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 근조
근조
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : sự chia buồn
사람의 죽음에 대한 슬픈 마음을 나타냄.
Sự thể hiện tâm trạng buồn về cái chết của con người.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
대통령의 서거 소식에 많은 국민들이 근조 리본가슴에 달았다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
장례식장의 부의금 봉투에는 한문으로 근조라는 말이 쓰여 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
돌아가신 할아버지장례식장에는 근조 화환들이 많이 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
페퍼저축은행 본사와 연고지 광주 시청 앞에 근조 화환이 놓였고, 영입반대하는 트럭 시위이어졌습니다.
Internet
의원경기도담당자접근조차 어려운 군부대비지정문화재들을 일괄 신청해 5년간 단 한 차례관리 없이 예산소요했다며 이러한 부분을 걸러내지 못하고 수년국비지급해 온 문화재청은 무능현금지급기나 다름없다고 지적했습니다.
Internet
근조변호사 나 정도 되니까… 너희들이 경찰서 와서 이런 수사하는 장면보고 이럴 수 있지. 위력행사하는 수단이나 가스라이팅을 하는 수단으로….
Internet
마을을 잇는 다리가 끊어지고, 집이 통째로 떠내려가면서 접근조차 힘든 지역이 많기 때문입니다.
Internet
경찰국 신설정부경찰 조직 갈등최고조에 달한 가운데, 경찰직장협의회는 서울역에서 경찰신설 반대 대국민 홍보전을 펼쳤는데요. 경찰청 앞에는 경찰이 죽었다는 의미근조 화환 수십 개가 설치되기도 했습니다. 오는 30일 예정경감·경위급 회의는 14만 전체 경찰회의로 확대 개최 추진 중인 사실도 전해졌는데요.
Internet
경찰국 신설정부경찰 조직 갈등최고조에 달한 가운데, 경찰직장협의회는 서울역에서 경찰신설 반대 대국민 홍보전을 펼쳤는데요. 경찰청 앞에는 경찰이 죽었다는 의미근조 화환 수십 개가 설치되기도 했습니다. 오는 30일 예정경감·경위급 회의는 14만 전체 경찰회의로 확대 개최 추진 중인 사실도 전해졌는데요.
Internet
반역행위냐 격해지는 반발…경찰청 앞 근조화환
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
근 - 謹
cẩn
sự ăn năn, hối lỗi
조 - 弔
điếu , đích
sự kính điếu, sự kính viếng

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 근조 :
    1. sự chia buồn

Cách đọc từ vựng 근조 : [근ː조]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.