Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 가변적
가변적1
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : tính khả biến, tính có thể thay đổi
변할 수 있거나 변하는 것.
Cái có thể biến đổi hoặc biến đổi.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
매우 가변적이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가변적으로 변하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이번에는 갓길 통행가변적으로 허용하는 구간을 늘린다고 하니 좀 나을 거예요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
경제는 가변적이어서 언제 경기좋아질지를 정확하게 예측하기 어렵다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
과거에는 국가 경계선전쟁으로 인해 가변적이었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
정부는 전력 소비량급증으로 인해 발생할 수 있는 가변적 상황대비하고 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
현재로서는 어느 후보확신하기 어려운 가변적 상황라고 보는 것이 맞을 것 같습니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
미래형 아파트공간 활용이 용이하도록 가변적 구조설계하였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
소설의 주인공상황따라 성격계속 변하는 가변적 인물이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이번에는 갓길 통행가변적으로 허용하는 구간을 늘린다고 하니 좀 나을 거예요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
가 - 可
khả , khắc
변 - 變
biến , biện
적 - 的
đích , để
가공
가공
가급
가급
가변
가변
가부장
가부장
가시
가시
가식
가식
가정
가정2
가정
가정2
가족
가족2
가족
가족2
가학
가학
간접
간접
간헐
간헐
감각
감각2
감각
감각2
감격
감격
감동
감동
감상
감상
감성
감성2
감성
감성2
감정
감정
강박
강박2
강박
강박2
강압
강압
강제
강제
개괄
개괄
개념
개념
개략
개략
개방
개방2
개방
개방2
개별
개별
개성
개성
개연
개연
개인
개인
개혁
개혁
객관
객관
거국
거국
건설
건설
격정
격정
결과
결과
결론
결론
결사
결사
결정
결정2
결정
결정2
경멸
경멸
경이
경이
경쟁
경쟁
경제
경제2
경제
경제2
경험
경험
계량
계량
계몽
계몽
계산
계산2
계산
계산2
계속
계속
계절
계절
계층
계층
계통
계통2
계통
계통2
계획
계획
고고학
고고학
고답
고답
고립
고립
고무
고무
고백
고백
고식
고식
고압
고압
고의
고의
고전
고전2
고전
고전2
고정
고정2
고정
고정2
고질
고질2
고질
고질2
고차원
고차원
고혹
고혹
공간
공간
공개
습관
공개
습관
공격
공격2
공격2
공동
공동
공리
공리
공상
공상
공시
공시
공식
공식2
공식
공식2
공통
공통
과도기
과도기
과도
과도
과장
과장
과학
과학
관념
관념
관능
관능
관료
관료
관망
관망
관습
관습
관용
관용
관조
관조2
관조
관조2
광신
광신
교육
교육
교조
교조
구시대
구시대
구심
구심
구조
구조
구체
구체2
국가
국가2
국가
국가2
국내
국내
국민
국민
국부
국부
국제
국제
국지
국지
군사
군사
굴욕
굴욕
굴종
굴종
궁극
궁극
권위
권위
권위주의
권위주의
귀납
귀납
규범
규범
규칙
규칙
균형
균형
극단
극단2
극단
극단2
2
2
근대
근대
근본
근본
근시안
근시안
기록
기록2
기록
기록2
기본
기본
기술
기술2
기술
기술2
기습
기습
기업
기업
기회주의
기회주의
대내외
대내외
대대
대대
대등 연결 어미
대략
대략2
대략
대략2
대립
대립
대외
대외
대조
대조
대중
대중
대체
대체
대칭
대칭
대폭
대폭
대표
대표
도덕
도덕
도발
도발2
도발
도발2
도식
도식2
도식
도식2
도전
도전
도피
도피
도회
도회
독단
독단
독립
독립
독보
독보
독선
독선
독자
독자2
독자
독자2
독점
독점
독창
독창
돌발
돌발
동물
동물
동양
동양
동정
동정
동조
동조
만성2
만성2
말초
말초2
말초
말초2
매력
매력
매혹
매혹
맹목
명상
명상
명시
명시
모범
모범
모순
모순
모욕
모욕
모험
모험
목가
목가
격 조사
하다
몰개성
몰개성
몽환
몽환
무비판
무비판
무의식
무의식
무조건
무조건
무차별
무차별
묵시
묵시
문법
문법
문학
문학
문화
물리
물리2
물리
물리2
물질
물질
미시
미시
미신
미신
미온
미온
미학
미학
민족
민족
민주
민주
민중
민중
반민족
반민족
반민주
반민주
반사
반사
반사회
반사회
반성
반성
반영구
반영구
반항
반항
발전
발전
방어
방어
변칙
변칙
변태
변태
보수
보수
부분
부분
부수
부수
부정
부정2
부정
부정2
부차
부차
불규칙
불규칙
비과학
비과학
비관
비관2
비관
비관2
비교
비교
비교
비극
비극
비도덕
비도덕
사교
사교
사무
사무2
사무
사무2
사변
사변
사색
사색
사실
사실
사회
사회
상대
상대

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가변적 :
    1. tính khả biến, tính có thể thay đổi

Cách đọc từ vựng 가변적 : [가ː변적]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?

Kết quả khác

.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.