Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Từ vựng theo chủ đề.
Sinh nhật


Tổng hợp 49 từ vựng về chủ đề Sinh nhật
Các bạn có thể lưu từ vựng và ôn tập ! Những từ có chữ Hán hàn hãy kích vào nó để xem các từ vựng liên quan. Nhấn vào kí tự màu vàng để xem nhiều ví dụ. Sẽ có 1 vài từ sai loại từ và không có file nghe. Hohohi sẽ cập nhật sớm !Lưu về facebook
1 ) 생일 [Danh từ] sinh nhật .
2 ) 카드 [Danh từ] card, thiệp .
3 ) 케이크 [Danh từ] bánh kem .
4 ) 축하 노래 [Danh từ] bài hát chúc mừng .
5 ) 잔치 [Danh từ] tiệc .
6 ) 초대 [Danh từ] mời .
Hán hàn
7 ) 나이 [Danh từ] tuổi (ᄂ...) .
8 ) 생신 [Danh từ] sinh nhật (kính ngữ của 샌일) .
9 ) 연세 [Danh từ] tuổi (kính ngữ của 나이) .
10 ) 지갑 [Danh từ] cái ví .
11 ) 화장품 [Danh từ] mỹ phẩm .
12 ) 손수건 [Danh từ] khăn tay .
13 ) 넥타이 [Danh từ] cà vạt .
14 ) 귀걸이 [Danh từ] hoa tai, bông tai .
15 ) 목걸이 [Danh từ] dây chuyền .
16 ) 반지 [Danh từ] nhẫn .
17 ) 꽃다발 [Danh từ] lẵng hoa, bó hoa .
18 ) 선물을 주다 [Động từ] tặng quà .
19 ) 선물을 드리다 [Động từ] kính tặng quà .
20 ) 선물을 받다 [Động từ] nhận quà .
21 ) 선물을 고르다 [Động từ] chọn quà .
22 ) 가볍다 [Tính từ] nhẹ .
23 ) 금반지 [Danh từ] nhẫn vàng .
24 ) 길다 [Động từ] dài .
25 ) 끝나다 [Động từ] xong, kết thúc .
26 ) 되다 [Danh từ] trở thành .
27 ) 레스토랑 [Danh từ] nhà hàng .
28 ) 먼저 [Danh từ] trước tiên, đầu tiên .
29 ) 무겁다 [Tính từ] nặng .
30 ) 번째 [Danh từ] lần .
31 ) 부르다 [Tính từ] gọi, hát .
32 ) 불편하다 [Động từ] bất tiện, không thoải mái .
33 ) 생활 [Danh từ] sinh hoạt .
34 ) 스웨터 [Danh từ] áo len .
35 ) 스파게티 [Danh từ] món mì Ý .
36 ) 시청 [Danh từ] xem, tòa thị chính .
37 ) 아빠 [Danh từ] ba, bố .
38 ) 엄마 [Danh từ] mẹ, má .
39 ) 오래간만 [Danh từ] lâu ngày không gặp .
40 ) 웃다 [Danh từ] cười .
41 ) 이탈리아 [Danh từ] Italy, Ý .
42 ) 장미 [Danh từ] hoa hồng .
43 ) 짧다 [Tính từ] ngắn .
44 ) 피자 [Danh từ] bánh pizza .
45 ) 한식당 [Danh từ] nhà hàng Hàn .
46 ) 행복하다 [Tính từ] hạnh phúc .
47 ) 향수 [Danh từ] nước hoa .
Hán hàn
48 ) 화장하다 [Động từ] trang điểm .
49 ) 환갑 [Danh từ] tiệc mừng thọ 60 tuổi .