Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Từ vựng theo chủ đề.
Lo lắng


Tổng hợp 79 từ vựng về chủ đề Lo lắng
Các bạn có thể lưu từ vựng và ôn tập ! Những từ có chữ Hán hàn hãy kích vào nó để xem các từ vựng liên quan. Nhấn vào kí tự màu vàng để xem nhiều ví dụ. Sẽ có 1 vài từ sai loại từ và không có file nghe. Hohohi sẽ cập nhật sớm !Lưu về facebook
1 ) 고민이 생기다 [Danh từ] có nỗi lo .
2 ) 갈등을 겪다 [Danh từ] trải qua mâu thuẫn .
3 ) 갈등을 해소하다 [Động từ] giải quyết mâu thuẫn .
4 ) 스트레스가 쌓이다 [Danh từ] dồn nén stress .
5 ) 불면증 [Danh từ] chứng mất ngủ .
6 ) 고민을 해결하다 [Động từ] giải quyết nỗi lo .
7 ) 갈등이 생기다 [Danh từ] xảy ra mâu thuẫn .
8 ) 갈등을 극복하다 [Động từ] khắc phục mâu thuẫn .
9 ) 스트레스를 풀다 [Danh từ] giải toả stress .
10 ) 우울증 [Danh từ] chứng trầm cảm .
11 ) 자신감이 있다 [Danh từ] tự tin .
12 ) 자신감을 잃다 [Danh từ] mất tự tin .
13 ) 초조하다 [Tính từ] hồi hộp .
14 ) 긴장되다 [Động từ] căng thẳng .
15 ) 두렵다 [Danh từ] lo sợ .
16 ) 불안하다 [Tính từ] bất an .
17 ) 상담센터 [Danh từ] trung tâm tư vấn .
18 ) 상담사 [Danh từ] người tư vấn .
19 ) 상담을 받다 [Danh từ] được tư vấn .
20 ) 조언을 구하다 [Động từ] tìm lời khuyên .
21 ) 진로 문제 [Danh từ] vấn đề tiến thân .
22 ) 이성 문제 [Danh từ] vấn đề khác giới .
23 ) 인간관계 문제 [Danh từ] vấn đề quan hệ với mọi người .
24 ) 취업 문제 [Danh từ] vấn đề xin việc .
25 ) 경제적 문제 [Danh từ] vấn đề kinh tế .
26 ) 가정 문제 [Danh từ] vấn đề gia đình .
27 ) 개발하다 [Động từ] khai thác, phát triển .
28 ) 경쟁 [Danh từ] cạnh tranh .
Hán hàn
29 ) 공고 [Danh từ] thông báo, chắc chắn, vững chắc .
Hán hàn
30 ) 관계 [Danh từ] quan hệ .
Hán hàn
31 ) 관련되다 [Động từ] có liên quan .
32 ) 관리 [Danh từ] sự quản lý .
Hán hàn
33 ) 구분되다 [Động từ] bị chia ra, được phân ra .
34 ) 권하다 [Động từ] yêu cầu .
35 ) 기법 [Danh từ] kỹ xảo, phương pháp .
36 ) 끌다 [Động từ] kéo, lôi kéo .
37 ) 눈높이 [Danh từ] đòi hỏi tiêu chuẩn cao .
38 ) 늘다 [Động từ] tăng .
39 ) 때로 [Danh từ] đôi khi, thỉnh thoảng .
40 ) 떠올리다 [Danh từ] nhớ lại, hiện ra .
41 ) 떨치다 [Động từ] rũ bỏ, phủi (tay) .
42 ) 리포트 [Danh từ] báo cáo .
43 ) 반영하다 [Động từ] phản ảnh .
44 ) 반응 [Danh từ] phản ứng .
Hán hàn
45 ) 발달 [Danh từ] phát triển, nở rộ .
Hán hàn
46 ) 부담 [Danh từ] gánh nặng .
47 ) 부딪치다 [Danh từ] đâm vào .
48 ) 부적응 [Danh từ] không thích ứng .
49 ) 사소하다 [Tính từ] không đáng kể, không quan trọng .
50 ) 사연 [Danh từ] lý do, nguyên nhân, câu chuyện, ý chính .
51 ) 사이버 [Danh từ] mạng máy tính, cyber .
52 ) 심각하다 [Động từ] nghiêm trọng, trầm trọng .
53 ) 심리 [Danh từ] tâm lý, tâm trạng .
Hán hàn
54 ) 역할 [Danh từ] vai trò .
55 ) 오히려 [Danh từ] ngược lại .
56 ) 유리하다 [Động từ] có lợi, sinh lợi .
57 ) 이미지 [Danh từ] hình ảnh, ấn tượng .
58 ) 인턴 [Danh từ] nhốt, bác sĩ thực tập nội trú .
59 ) 자격 [Danh từ] tư cách .
Hán hàn
60 ) 저절로 [Danh từ] tự động, tự nó .
61 ) 전문적 [Danh từ] có chuyên môn .
62 ) 절대 [Danh từ] tuyệt đối .
Hán hàn
63 ) 제대로 [Danh từ] nghiêm túc, đúng đắn .
64 ) 제도 [Danh từ] chế độ, cơ chế .
Hán hàn
65 ) 채용 [Danh từ] tuyển dụng, bổ nhiệm .
66 ) 코너 [Danh từ] góc .
67 ) 털어놓다 [Danh từ] tháo ra, mở ra .
68 ) 평범하다 [Tính từ] bình thường .
69 ) 폭넓다 [Tính từ] rộng rãi .
70 ) 표정 [Danh từ] biểu cảm, nét mặt .
71 ) 피하다 [Động từ] tránh .
72 ) 훨씬 [Danh từ] vượt bậc, hơn hẳn .
73 ) 의논 [Danh từ] sự bàn bạc, trao đổi .
Hán hàn
74 ) 의견 [Danh từ] ý kiến, quan điểm, lập trường .
Hán hàn
75 ) 형제 [Danh từ] anh em trai, chị em gái .
Hán hàn
76 ) 흔하다 [Tính từ] nhiều, phong phú, thừa thãi .
77 ) 기준 [Danh từ] tiêu chuẩn, chuẩn mực .
78 ) 콤플렉스 [Danh từ] tự ti, sự tự ti .
79 ) 청소년 [Danh từ] thanh thiếu niên .
Hán hàn