Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Y học


Gồm 86 từ vựng
Lưu về facebook
인술 : nhân thuật, thuật cứu người


난자 : sự chém giết loạn xạ


이변 : biến cố, sự cố


Tải thêm 81

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !