Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Tìm việc - 취직


Gồm 66 từ vựng
Lưu về facebook
직종 : loại nghề, chủng loại nghề nghiệp


취업 : sự tìm được việc, sự có việc làm


입사 : việc vào làm (công ty)


학력 : lý lịch học tập


Tải thêm 61

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !