Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Thuốc


Gồm 50 từ vựng
Lưu về facebook
물약 : thuốc nước


Thuốc - 50
보약 : thuốc bổ


Thuốc - 50
Người hiện đại và sức khỏa - 현대인의 건강 - 62
안약 : thuốc nhỏ mắt


Thuốc - 50
Người hiện đại và sức khỏa - 현대인의 건강 - 62
연고 : quê hương


Thuốc - 50
한약 : thuốc đông y (thuốc bắc, thuốc nam)


Thuốc - 50
Người hiện đại và sức khỏa - 현대인의 건강 - 62
Tải thêm 45

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !