Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Thời sự, tin tức, báo chí - 뉴스와 신문


Gồm 82 từ vựng
Lưu về facebook
검증 : ngón tay trỏ


금남 : cấm nam, những ngành học không dành cho nam


논란 : sự tranh luận cãi cọ, sự bàn cãi


대담 : việc tọa đàm, việc trao đổi, lời trao đổi


Tải thêm 77

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !