Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Quốc gia


Gồm 32 từ vựng
Lưu về facebook
중국 : Trung Quốc


Quốc gia - 32
쿠바 : Cuba


Quốc gia - 32
독일 : Đức


Quốc gia - 32
홍콩 : Hồng kông


Quốc gia - 32
이란 : Iran


Quốc gia - 32
Tải thêm 27

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !