Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Quan hệ


Gồm 70 từ vựng
Lưu về facebook
회식 : sự họp mặt ăn uống; buổi họp mặt ăn uống, buổi liên hoan


참석 : sự tham dự


변경 : sự thay đổi, sự biến đổi, sự chuyển đổi, sự chỉnh sửa, sự điều chỉnh


Tải thêm 65

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !