Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Quảng cáo - 광고


Gồm 60 từ vựng
Lưu về facebook
개혁 : cải cách, đổi mới


기호 : khẩu vị, thị hiếu, gu, sở thích


소품 : cắm trại, dã ngoại


취향 : khuynh hướng, sở thích


Tải thêm 55

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !