Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Phim


Gồm 114 từ vựng
Lưu về facebook
웃다 : cười


Sinh nhật - 49
Phim - 114
경치 : cảnh trí


Sở thích -취미 - 77
Phim - 114
기사 : người lái xe, tài xế


Phim - 114
매진 : bán hết


Phim - 114
Tải thêm 108

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !