Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Nông nghiệp


Gồm 111 từ vựng
Lưu về facebook
알곡 : hạt ngũ cốc


Nông nghiệp - 111
어류 : loài cá


Nông nghiệp - 111
어부 : ngư dân, ngư phủ


Nông nghiệp - 111
어선 : ngư thuyền, tàu cá, tàu đánh cá


Nông nghiệp - 111
어업 : ngư nghiệp


Nông nghiệp - 111
Tải thêm 106

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !