Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Mỹ phẩm


Gồm 127 từ vựng
Lưu về facebook
스킨 : nước lót da


로션 : kem dưỡng da dạng lỏng


선밤 : phấn chống nắng


머리 : chữ cái đầu


Tải thêm 122

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !