Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
May mặc


Gồm 1050 từ vựng
Lưu về facebook
QRS : Hệ thống phản ứng nhanh


CIM : Chế tạo tích hợp bằng máy tính


CAD : Thiết kế bằng máy tính


CAM : Chế xuất bằng máy tính


칼 : dao


Tải thêm 1045

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !