Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Lo lắng


Gồm 79 từ vựng
Lưu về facebook
경쟁 : cạnh tranh


Lo lắng - 79
공고 : thông báo, chắc chắn, vững chắc


Lo lắng - 79
관계 : quan hệ


Lo lắng - 79
관리 : sự quản lý


Lo lắng - 79
Chế độ giáo dục - 교육제도 - 96
기법 : kỹ xảo, phương pháp


Lo lắng - 79
Tải thêm 74

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !