Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Loại người


Gồm 28 từ vựng
Lưu về facebook
겁보 : người nhát gan


뚱보 : người mập ú


털보 : người nhiều lông


공처가 : kẻ sợ vợ, người sợ vợ


애연가 : . người nghiện thuốc lá


Tải thêm 23

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !