Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

신호 대기 중이 차들을 들이박고 역주행해서 도망가는 차를 주변에 있 시민들이 추격전을 벌인 끝에 붙잡았습니다.

Sau khi tông vào ô tô đang chờ tín hiệu và bỏ chạy, người dân xung quanh đã đuổi kịp. Sau khi uống rượu đi ngược chiều gây tai nạn ... Những người dân xung quanh họ đuổi theo

술에 잔뜩 취한 운전대를 잡은 30대가 검거됐습니다. 배정훈 기자입니다.

Một kẻ say rượu thứ ba mươi cầm vô lăng đã bị bắt. Đây là phóng viên Bae Jeong-hoon. Sau khi uống rượu đi ngược chiều gây tai nạn ... Những người dân xung quanh họ đuổi theo

한 차량이 신호 대기 중이 차량 2대를 잇달아 들이받더니 그대로 방향을 바꿔 역주행합니다.

Một xe lần lượt tông vào hai xe đang chờ tín hiệu rồi quay đầu chạy ngược chiều. Sau khi uống rượu đi ngược chiều gây tai nạn ... Những người dân xung quanh họ đuổi theo
Tải ví dụ khác

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !