Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Khoa học - 과학과 미래


Gồm 90 từ vựng
Lưu về facebook
복제 : sự phục chế, sự nhân bản, sự sao chép


특허 : chứng nhận độc quyền, sáng chế


착안 : sự tập trung, sự lưu ý, sự nhấn mạnh


Tải thêm 85

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !