Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Khách sạn, nhà nghỉ


Gồm 23 từ vựng
Lưu về facebook
식당 : phố ẩm thực


로비 : tiền sảnh


급사 : người làm tạp vụ, người phục vụ, người làm công tác văn thư


Tải thêm 18

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !