Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Hoa quả


Gồm 48 từ vựng
Lưu về facebook
호두 : quả óc chó


사과 : sự xin lỗi, sự cáo lỗi


멜론 : quả dưa lưới


Tải thêm 43

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !