Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Hình học


Gồm 46 từ vựng
Lưu về facebook
카누 : canô, xuồng


Thể thao - 46
Hình học - 46
승마 : quần áo đua ngựa


Thể thao - 46
Hình học - 46
펜싱 : đấu kiếm


Thể thao - 46
Hình học - 46
축구 : bóng đá


Sở thích -취미 - 77
Thể thao - 46
Hình học - 46
체조 : thể dục tay không


Thể thao - 46
Hình học - 46
Tải thêm 41

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !