Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Gia đình


Gồm 185 từ vựng
Lưu về facebook
오빠 : anh trai (ᄋ...)


Gia đình - 185
언니 : chị gái (ᄋ...)


Gia đình - 185
누나 : chị gái (ᄂ...)


Gia đình - 185
교수 : giáo sư


Gia đình - 185
Nghề nghiệp - 76
군인 : bộ đội


Gia đình - 185
Tải thêm 180

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !