Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Du học hàn quốc - 한국 유학


Gồm 113 từ vựng
Lưu về facebook
경로 : nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão


물질 : văn minh vật chất


반환 : sự hoàn lại, sự trả lại


변상 : sự bồi thường


Tải thêm 108

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !