Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Điện tử


Gồm 1543 từ vựng
Lưu về facebook
자재 : nguyên liệu, vật liệu


업체 : doanh nghiệp, công ty


차질 : vấn đề, sự gặp trở ngại


라인 : món gà xào cay


Tải thêm 1531

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !