Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Diện mạo


Gồm 38 từ vựng
Lưu về facebook
머리 : chữ cái đầu


체격 : tạng người, vóc người


모습 : mosi; vải gai


녹색 : đèn xanh lục, đèn xanh lá cây


Tải thêm 33

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !