Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Côn trùng


Gồm 32 từ vựng
Lưu về facebook
전갈 : bọ cạp


나방 : sâu, bướm


나비 : con bướm, bươm bướm


Tải thêm 27

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !