Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Công nghệ thông tin, lập trình, code


Gồm 200 từ vựng
Lưu về facebook
칩 : Mạch điện tử


램 : Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên


롬 : Bộ nhớ chỉ đọc


배열 : sự sắp xếp, sự sắp đặt, sự bố trí


백업 : Sao chép dự phòng, bản sao dự trữ, sao lưu


Tải thêm 195

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !