Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Chuyển nhà


Gồm 72 từ vựng
Lưu về facebook
원룸 : nhà một phòng


월세 : phòng cho thuê, phòng trọ


자취 : dấu vết, vết tích, vết, lằn, đốm


Tải thêm 67

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !