Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Chất liệu


Gồm 16 từ vựng
Lưu về facebook
주석 : sự chú thích, câu chú thích


밀짚 : rơm, rơm lúa mì


Tải thêm 11

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !