Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Các loại bệnh


Gồm 28 từ vựng
Lưu về facebook
나병 : bệnh cùi, bệnh phong


Các loại bệnh - 28
간염 : viêm gan


Các loại bệnh - 28
간질 : (chứng) động kinh


Các loại bệnh - 28
천식 : bệnh hen, suyễn


Các loại bệnh - 28
성병 : bệnh về đường tình dục


Các loại bệnh - 28
Tải thêm 23

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !