Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Biển báo giao thông


Gồm 35 từ vựng
Lưu về facebook
임대 : cho thuê


Biển báo giao thông - 35
북쪽 : dùi trống


Biển báo giao thông - 35
동쪽 : phía đông, hướng đông


Biển báo giao thông - 35
남쪽 : màu xanh đen


Biển báo giao thông - 35
서쪽 : phía Tây


Biển báo giao thông - 35
Tải thêm 30

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !